Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

omdöme förvaring med handtag

Skapad 2020-10-12 18:05 i Tråsättraskolan Österåker
Grundskola 7 – 9 Slöjd

Rubrik 1

  • Sl  E 9   Eleven kan på ett enkelt och delvis genomarbetat sätt formge och framställa slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner.
  • Sl  E 9   I slöjdarbetet kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
  • Sl  E 9   Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
  • Sl  E 9   Eleven kan ge enkla omdömen om arbetsprocessen med viss användning av slöjdspecifika begrepp och visar då på enkla samband mellan form, funktion och kvalitet.
Nivå 1
Du tillverkar ditt arbete utifrån instruktioner och hjälp av läraren.
Nivå 2
Du tillverkar ditt arbete på noggrant sätt utifrån de instruktioner som ges. Ditt arbete ser väl arbetat ut.
Nivå 3
Du tillverkar ditt arbete med noggrannhet och med kvalité. Du arbetar utifrån instruktionerna från läraren och driver ditt arbete framåt. Ditt arbete ser genomarbetat och välgjort ut.
Aspekt 1
Du kan efter instruktioner använda dig av verktygen och redskapen på ett säkert och rätt sätt.
Du hanterar verktygen och redskapen med noggrannhet och säkerhet. Tekniken du använder ser välgjord ut.
Du kan hantera verktygen och redskapen på ett noggrant sätt med precision. Tekniken du använder dig av är genomtänkt och gjord med kvalité.
Ny aspekt
Du behöver hjälp av läraren för att komma vidare i ditt arbete. Du frågar och vet inte hur ska göra eller försöka.
Du kan behöva lite hjälp av läraren för att komma vidare i ditt arbete. Du arbetar utifrån instruktionerna och försöker att pröva själv innan du ber om hjälp.
Du kan behöva hjälp av läraren för att komma vidare men du arbetar utifrån instruktionerna försöker själv och löser problem som uppstår. Behöver du hjälp kan du förklara ditt problem och ge egna förslag på lösning.
Ny aspekt
Du gör din utvärdering av arbetet på ett enkelt sätt.
Din utvärdering är genomarbetad och du har tänkt till hur du har arbetat och vad du lärt dig.
Din utvärdering är genomarbetad och du kan beskriva ditt arbete och din arbetsprocess på ett utvecklat sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: