Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Idrott och hälsa år 1-3 20/21

Skapad 2020-10-13 08:45 i Säteriskolan Härryda
Grundskola 1 – 3 Idrott och hälsa

Dessa förmågor har du visat fram till och med den här terminen

Du behöver träna mer
Du har visat att du kan
Rörelse
Grovmotoriska grundformer, till exempel springa, hoppa och klättra, med eller utan redskap. Inomhus och utomhus. Enkla lekar och deras regler. Takt och rytm i lekar, danser och rörelser till musik.
Rörelse
Lekar och rörelser i vatten. Balansera, flyta och simma i mag- och ryggläge.
Friluftsliv och utevistelse
Orientera sig i närmiljön och enkla kartors uppbyggnad. Begrepp som beskriver rumsuppfattning. Allemanrättens uppbyggnad. Säkerhet och hänsynstagande i samband med lekar, spel och vid natur- och utevistelser.
Hälsa och levnadsvanor
Ord och begrepp för och samtal om lek, hälsa, natur- och utevistelser.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: