Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tema Medeltiden

Skapad 2020-10-13 09:15 i Lyngåkraskolan Halmstad
Bedömningskriterier för avslut på Medeltiden. Berättelse och vad jag har lärt mig.
Grundskola 4 – 6 Historia

Kunskapsmatris över Medeltiden.

Visar kunskaper
Utvecklar
Utvecklar väl
Tidsperioder
Du ska känna till hur städerna växterna med lagar och skatter. Du ska känna till hur samhället fungerade under medeltiden. Du ska känna till hur kungens makt växte fram och kunde ärvas. Du ska känna till att kungen blev kyrkans högsta chef och att påvens makt försvann.
  • Hi  E 6
  • Hi  C 6
  • Hi  A 6
• Du känner till och kan ganska bra berätta om hur man levde på medeltiden. • Du känner till och kan berätta ganska bra bom städerna på medeltiden. • Du kan berätta ganska bra om kungamakten.
• Du har goda kunskaper om hur man levde på medeltiden. • Du har goda kunskaper om städerna på medeltiden. • Du har goda kunskaper om kungamakten på medeltiden.
• Du har mycket goda kunskaper om hur man levde på medeltiden. • Du har mycket goda kunskaper om städerna på medeltiden. • Du har mycket goda kunskaper om kungamakten på medeltiden.
Samhällsförändringar, levnadsvillkor & handlingar
Du ska känna till de fyra stånden: adel, präster, borgare och bönder och hur de levde. Du ska känna till när Sverige blev självständigt. Relevant fakta: Kalmarunionen och de styrande makterna i detta. Stockholms blodbad Gustav Vasa
  • Hi  E 6
  • Hi  C 6
  • Hi  A 6
• Du känner till och kan berätta ganska bra om hur samhället fungerade under medeltiden. • Du kan berätta ganska bra om hur det gick till när Sverige blev självständigt.
• Du har goda kunskaper om samhället fungerade under medeltiden. • Du kan berätta ganska bra om hur det gick till när Sverige blev självständigt.
• Du har mycket goda kunskaper om hur samhället fungerade under medeltiden. • Du mycket goda kunskaper om hur det gick till när Sverige blev självständigt.
Historiska begrepp
Du använder olika historiska begrepp när du berättar om Medeltiden. Tillexempel: bödel, de fyra stånden, pesten, straffstock, riddare m.m
  • Hi  E 6
  • Hi  C 6
  • Hi  A 6
Du använder olika begrepp på ett ganska bra sätt när du berättar om Medeltiden.
Du använder olika begrepp på ett bra sätt när du berättar om Medeltiden.
Du använder olika begrepp på ett mycket bra sätt när du berättar om Medeltiden.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: