Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Antiken- De tidiga civilisationerna, Grekland samt Romarriket.

Skapad 2020-10-13 10:21 i Tråsättraskolan Österåker
Antiken, dess utmärkande drag som epok och dess betydelse för vår egen tid. De tidiga flodkulturerna, Grekland och Romarriket. Vad historiska källor från någon högkultur, till exempel i Europa eller Asien, kan berätta om likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män.
Grundskola 7 Historia
  • Antiken, dess utmärkande drag som epok och dess betydelse för vår egen tid.
  • Vad historiska källor från någon högkultur, till exempel i Asien eller Europa, kan berätta om likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män.
Ej förväntade kunskaper
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Fakta
Du behöver arbeta vidare för att nå lägsta kunskapskraven
Eleven har grundläggande kunskaper om historiska förhållanden och skeenden under olika tidsperioder.
Eleven har utvecklade kunskaper om historiska förhållanden och skeenden under olika tidsperioder.
Eleven har väl utvecklade kunskaper om historiska förhållanden, skeenden under olika tidsperioder.
Resonemang
Du behöver arbeta vidare för att nå lägsta kunskapskraven
Eleven visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar.
Eleven visar det genom att föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar.
Eleven visar det genom att föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar.
Utvecklingslinje
Du behöver arbeta vidare för att nå lägsta kunskapskraven
Du kan undersöka några utvecklingslinjer och beskriver då något samband mellan olika tidsperioder, faktorer och händelser. Du anger också någon tänkbar konsekvens.
Du kan undersöka några utvecklingslinjer och beskriver utvecklande samband mellan olika tidsperioder och olika skeenden. Du anger också några konsekvenser
Du kan undersöka några utvecklingslinjer och beskriver då välutvecklade samband mellan olika tidsperioder, händelser och faktorer. Du anger också flera tänkbara konsekvenser.
Begrepp
Du behöver arbeta vidare för att nå lägsta kunskapskraven
Du kan använda något historisk begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt. Alltså du använder få begrepp i rätt sammanhang.
Du kan använda historisk begrepp på ett fungerande vis. Alltså du använder flera begrepp i rätt sammanhang.
Du kan använda flera historiska begrepp på ett väl fungerande sätt. Alltså: du använder genomgående historiska begrepp när du uttrycker dig i tal och skrift i rätt sammanhang.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: