Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Written Short Story Analysis

Skapad 2020-10-13 10:25 i Anders Ljungstedts Gymnasium Linköping
Skriftliga kunskapskrav engelska 6. Förmågan att bearbeta och förbättra är inte med i denna matris.
Gymnasieskola Engelska

Written Short Story Analysis

F
E
C
A
Språklig färdighet
Tydlighet, ordförråd, grammatik och textbindning genom bindeord och sambandsord
Språket brister i grammatik, och är begränsat i ordförråd vilket leder till otydlighet och avsaknad av språkligt flyt och textbindning
Relativt sammanhängande, varierat, tydligt och med relativt god textbindning som bidra till visst flyt
Sammanhängande, varierat och tydligt, relativt ledigt och med flyt och textbindning
varierat, tydligt, ledigt och sammanhängande med effektiv textbindning som ger språkligt flyt.
Innehåll/ Förståelse
Grad av koppling till ämnet och innehållet. Hur väl innehållet är utrett och diskuterat/analyserat/beskrivet med exempel och perspektiv. Visar förståelse för innehållet, budskap, symboler och kan dra slutsatser utifrån det.
Brister i redogörelse, diskussion och analys och slutsats. Visar inte förståelse för innehållet
Översiktlig redogörelse, diskussion och analys och slutsats. Visar huvudsaklig förståelse för innehåll och tydliga detaljer
Välgrundad redogörelse, diskussion och analys och slutsats. Visar huvudsaklig förståelse för innehåll och väsentliga detaljer. Visar förmåga att till viss del läsa mellan raderna
Välgrundad och nyanserad redogörelse diskussion och analys. Visar förståelse för både helhet och underliggande detaljer. Visar förmåga att läsa mellan raderna
Anpassning
ton/ stil/ korrekt texttyp Förståelse för syftet, uppgiften och situationen
Anpassning till syfte, mottagare och situation ej tillräckligt tydlig
Framställningen har viss anpassning till syfte, mottagare och situation
Framställningen är anpassad till syfte, mottagare och situation.
Framställningen är väl anpassad till syfte, mottagare och situation.
Struktur
Röd tråd/ Disposition/ Yttre struktur hela framställningens inre struktur och uppbyggnad. beskriver elevens förmåga att presentera budskap och ordna satser så att de bildar sammanhängande helheter i och skrift.
Texten är saknar tillräcklig inre struktur och tydlighet i uppbyggnade
framställningen har en viss inre struktur eller uppbyggnad. Den består av olika delar som var och en har sin funktion och som tillsammans bildar en helhet.
framställningen är strukturarad och har en tydlig inre struktur eller uppbyggnad och den inre strukturen bidrar till framställningens effektivitet.
Framställningen är välstrukturerad och väldisponerad med en tydlig, klar struktur som är väl anpassad till ämne, genre och syfte och som bidrar till att göra framställningen tillgänglig och verksam.
Bearbetning
Eleven gör inga förbättringar av egna framställningar
Eleven bearbetar, och gör enkla förbättringar av, egna framställningar.
Eleven bearbetar, och gör välgrundade förbättringar av, egna framställningar.
Eleven bearbetar, och gör välgrundade och nyanserade förbättringar av, egna framställningar.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: