Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Summary-response paper

Skapad 2020-10-14 11:48 i S:t Lars gymnasium Linköping
Gymnasieskola Engelska
E
C
A
Artikelförståelse
Eleven kan förstå huvudsakligt innehåll och uppfattar tydliga detaljer i talad engelska i relativt snabbt tempo, och i skriven engelska, i olika genrer och i mer formella sammanhang.
Eleven kan förstå huvudsakligt innehåll och uppfattar väsentliga detaljer i talad engelska i relativt snabbt tempo, och i skriven engelska, i olika genrer och i mer formella sammanhang.
Eleven kan förstå såväl helhet som detaljer i talad engelska i snabbt tempo, och i skriven engelska, i olika genrer och i mer formella sammanhang.
Förståelse av artikel
Att ni använder väsentliga delar av artiklarna och kommenterar på dessa
Eleven visar sin förståelse genom att översiktligt redogöra för, diskutera, kommentera och dra slutsatser om innehåll och detaljer samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Eleven visar sin förståelse genom att välgrundat redogöra för, diskutera, kommentera och dra slutsatser om innehåll och detaljer samt genom att med tillfredsställande resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Eleven visar sin förståelse genom att välgrundat och nyanserat redogöra för, diskutera, kommentera och dra slutsatser om innehåll och detaljer samt genom att med gott resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Användande av artikel i er egna text
HUR ni använder dem i er text - inte kopierar in stora stycken rakt av etc.
Eleven väljer texter och talat språk från olika medier och kan på ett relevant sätt använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
Eleven väljer texter och talat språk från olika medier och använder på ett relevant och effektivt sätt det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
Eleven väljer texter och talat språk från olika medier och använder på ett relevant, effektivt och kritiskt sätt det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
språkriktighet
Grammatik, vokabulär, meningsbyggnad etc
I skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig relativt varierat, tydligt och relativt strukturerat. .
I skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig varierat, tydligt och strukturerat.
I skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig varierat, nyanserat, tydligt och strukturerat.
Anpassning till syfte och publik
Du anpassar din text efter instruktioner och poängen med en summary-response paper. Du anpassar även språket efter mottagaren: er lärare
Eleven kan även formulera sig med flyt och viss anpassning till syfte, mottagare och situation
Eleven kan även formulera sig med flyt och viss anpassning till syfte, mottagare och situation.
Eleven kan även formulera sig med flyt och anpassning till syfte, mottagare och situation.
Förbättring av summary-response paper
Du tar till dig av dina kamraters och din lärares feedback på träningsuppsatsen och gör ej samma misstag i examinationsuppsatsen
Eleven bearbetar, och gör enkla förbättringar av, egna framställningar
Eleven bearbetar, och gör välgrundade förbättringar av, egna framställningar.
Eleven bearbetar, och gör välgrundade och nyanserade förbättringar av, egna framställningar.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: