Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matris Idrott och hälsa 1 Läsår 2020/2021

Skapad 2020-10-15 13:26 i Lugnetgymnasiet Falun
Matris Idrott och hälsa 1
Gymnasieskola 1 Idrott och hälsa

Vid en bedömning av ett moment redovisas den i matrisen i form av ett omdöme. Vid betygssättningen görs en helhetsbedömning av hela kursen och inte bara av enskilda moment. Betyg sätts när kursen är slut.

Fysisk förmåga

Eleven kan genomföra en bredd av aktiviteter som utvecklar den kroppsliga förmågan och får en förståelse av vikten av rörelse för vår hälsa.
 • Idr  -   Den fysiska aktivitetens och livsstilens betydelse för kroppslig förmåga och hälsa.
 • Idr  -   Motions-, idrotts- och friluftsaktiviteter som utvecklar en allsidig kroppslig förmåga.
 • Idr  -   Träningsmetoder och deras effekter, till exempel konditions- och koordinationsträning.
 • Idr  -   Rörelse till musik samt dans.
 • Idr  E   Eleven kan med goda rörelsekvaliteter genomföra en bredd av aktiviteter som utvecklar den kroppsliga förmågan. I samband med det beskriver eleven översiktligt aktiviteternas och livsstilens betydelse för den kroppsliga förmågan och hälsan.
 • Idr  C   Eleven kan med säkerhet och med goda rörelsekvaliteter genomföra en bredd av aktiviteter som utvecklar den kroppsliga förmågan. I samband med det kan eleven utförligt beskriva aktiviteternas och livsstilens betydelse för den kroppsliga förmågan och hälsan. Beskrivningen innehåller förklaringar med koppling till relevanta teorier.
 • Idr  A   Eleven kan med säkerhet och med goda rörelsekvaliteter genomföra en bredd av aktiviteter, även av komplex karaktär, som utvecklar den kroppsliga förmågan. I samband med det kan eleven utförligt och nyanserat beskriva aktiviteternas och livsstilens betydelse för den kroppsliga förmågan och hälsan. Beskrivningen innehåller förklaringar med koppling till relevanta teorier.
Saknas underlag för bedömning
nivå 1
på väg mot nivå 2
nivå 2
på väg mot nivå 3
nivå 3
Gymnastik
Redskap, parkour, trampett, mm
Eleven kan utföra enklare gymnastiska övningar.
Eleven kan utföra några gymnastiska övningar av komplex karaktär.
Eleven behärskar med säkerhet en bredd av gymnastiska övningar med olika redskap av komplex karaktär.
Bollaktivitet
Olika bollspel, racketspel samt lekar
Eleven kan ta emot och passa en boll. Kan röra sig framåt med bollen. Eleven förstår hur spelet går till och kan genom enkla passningar förflytta sig och delta aktivt i spelet.
Eleven har kontroll vid bollmottagning och kan avväga olika sorters passningar. Kan placera bollen/passningen på ett för spelet lämpligt sätt. Eleven kan röra sig i olika riktningar med bollen och kan utmana en motståndare. Placerar sig på lämpliga ställen på planen och hjälper på så sätt sina medspelare.
Eleven har god bollkontroll med båda fötterna eller händerna. Kan passa bollen både stillastående och i rörelse. Eleven kan placera bollen/passningen på ett sätt som öppnar upp spelmöjligheter/löser problematiska situationer. Gör löpningar/rör sig på ett sätt som hjälper sina medspelare respektive försvårar för motspelarna. Eleven kan variera speltempot vid behov.
Styrketräning
styrketräning med enbart kroppen och/eller med redskap
Eleven kan genomföra enkla styrkeövningar med goda och säkra rörelsekvaliteér
Eleven behärskar sammansatta styrkeövningar med olika redskap med goda och säkra rörelsekvalitér. Till exempel övningar med rörelser över två eller flera leder.
Eleven behärskar avancerade styrkeövningar av komplex karaktär där kraft, styrka, timing och hastighet samspelar, med olika redskap med goda och säkra rörelsekvalitér Exempelvis ryck, frivändning med stöt
Dans och rörelse till musik
Eleven håller takten delvis. Dansar med enkla rörelser, gör enkla kombinationer av steg/rörelser.
Eleven håller takten, kan återuppta stegen om hen tappar bort sig. Rörelserna utförs med bra koordination och använder både armar och ben och anpassar rörelserna till musikens karaktär. Dansar mer självständigt utan stöd av kompis eller lärare.
Eleven utför en koreografi utan stöd, där olika sorters rörelser, tempon och stilar används. Dansar med bra taktkänsla, med avancerade rörelser (där armar och ben används i olika plan).
Skridskoåkning
Eleven klarar att åka framåt och klarar av att stanna. Kan ta sig upp när hen har ramlat.
Eleven klarar att åka obehindrat framåt och bakåt och vet hur hen ska stanna på olika sätt. Eleven har bra balans och klarar olika skridskoövningar som ställer krav på balans och koordination. Eleven klarar av att åka i olika vågplan samt att göra snabba vändningar. Eleven klarar att åka översteg framåt.
Eleven har flyt i sin skridskoåkning, Eleven klarar att åka framåt och bakåt med kontroll och i hög fart. Hen kan bromsa och stanna på olika sätt. Att runda koner och göra snabba vändningar klaras av i ett högt tempo. Eleven klarar även översteg obehindrat, både framåt och till viss del bakåt.
Längdskidåkning
Eleven kan ta sig framåt med någorlunda balans i diagonalåkning och stakning. Behärskar att stanna utan att ramla.
Eleven åker skidor och kan de olika växlarna. Kan anpassa växlarna beroende på terrängen. Eleven kan stanna, använda stavarna på ett lämpligt sätt i vissa tekniker, någorlunda tajma rörelsen där hela kroppen samarbetar i rörelsen (t.ex. armar och ben i diagonalåkning)
Eleven kan åka skidor med flyt och balans när hen skiftar mellan olika växlar. Kan anpassa växlarna/tekniken med kontroll beroende av de yttre förhållandena samt den omgivande terrängen. Eleven kan åka skidor med högre fart, samt genomföra tempoväxlingar med någorlunda bevarad teknik.
Simning
Eleven kan flyta och kan simma både i ryggläge och magläge. Eleven kan simma minst 200m utan att stanna på vägen. Eleven klarar av att bogsera en jämnstor person i livboj 25m.
Eleven kan simma både i ryggläge och magläge med så pass god teknik att hen kan simma lugnt utan att bli trött. Eleven kan växla tempo och klarar av att bogsera livräddningsdockan på ett ändamålsenligt sätt 25m. När eleven lär sig ett nytt simsätt klarar hen av att omsätta de flesta av instruktionerna i praktiken. Eleven kan även dyka från kanten med händerna först och fötterna sist utan att göra magplask.
Eleven kan simma tre av de fyra simsätten (rygg, bröst, fjäril och crawl), har ett bra flyt och bra teknik i simningen och kan simma något simsätt med hög hastighet. Eleven kan även dyka från startpallen med händerna först och fötterna sist utan att göra magplask.
Egen vald aktivitet som filmats och skickats in
Eleven genomför aktiviteten med goda rörelsekvaliteter.
Eleven genomför aktiviteter med säkerhet och med goda rörelsekvaliteter. Aktiviteten utvecklar den kroppsliga förmågan.
Eleven genomför en aktivitet av komplex karaktär med säkerhet och med goda rörelsekvaliteter. Aktiviteten utvecklar den kroppsliga förmågan.
Reflektioner
Eleven kan översiktligt beskriva aktiviteternas och livsstilens betydelse för den kroppsliga förmågan och hälsan.
Eleven kan utförligt beskriva aktiviteternas och livsstilens betydelse för den kroppsliga förmågan och hälsan. Beskrivningen innehåller förklaringar med koppling till relevanta teorier.
utförligt och nyanserat beskriva aktiviteternas och livsstilens betydelse för den kroppsliga förmågan och hälsan. Beskrivningen innehåller förklaringar med koppling till relevanta teorier.

Teori

Eleven kan beskriva aktiviteternas och livsstilens betydelse för den kroppsliga förmågan och hälsan. Eleven kan bedöma sina egna utvecklingsbehov i fråga om kroppslig förmåga och kan välja områden och metoder för träning, ta ett aktivt ansvar för att genomföra dessa samt värdera resultatet
 • Idr  -   Den fysiska aktivitetens och livsstilens betydelse för kroppslig förmåga och hälsa.
 • Idr  -   Motions-, idrotts- och friluftsaktiviteter som utvecklar en allsidig kroppslig förmåga.
 • Idr  -   Träningsmetoder och deras effekter, till exempel konditions- och koordinationsträning.
Saknas underlag för bedömning
nivå 1
på väg mot nivå 2
nivå 2
på väg mot nivå 3
nivå 3
Teoriuppgift styrka
Beskrivning av aktivitetens och livsstilens betydelse för hälsan Grupparbete
Eleven beskriver översiktligt styrketräningens och livsstilens betydelse för den kroppsliga förmågan och hälsan.
Eleven beskriver utförligt styrketräningens och livsstilens betydelse för den kroppsliga förmågan och hälsan. Beskrivningen innehåller förklaringar med koppling till relevanta teorier.
Eleven beskriver utförligt och nyanserat styrketräningens och livsstilens betydelse för den kroppsliga förmågan och hälsan. Beskrivningen innehåller förklaringar med koppling till relevanta teorier.
Teoriuppgift styrka
Planering genomförande och utvärdering. Grupparbete
Eleven kan bedöma sina egna utvecklingsbehov i fråga om kroppslig förmåga och kan med viss säkerhet välja områden och metoder för träning, ta ett aktivt ansvar för att genomföra dessa samt med enkla omdömen värdera resultatet.
Eleven kan bedöma sina egna utvecklingsbehov i fråga om kroppslig förmåga och kan med viss säkerhet välja områden och metoder för regelbunden träning, ta ett aktivt ansvar för att genomföra dessa samt med nyanserade omdömen värdera resultatet.
Eleven kan bedöma sina egna utvecklingsbehov i fråga om kroppslig förmåga och med säkerhet välja områden och metoder för regelbunden träning, ta ett aktivt ansvar för att genomföra dessa samt med nyanserade omdömen värdera resultatet i relation till träningsmetodernas teorier. Dessutom kan eleven anpassa sin träning till variationer i förutsättningarna.
Teoriuppgift kondition
Beskrivning av aktivitetens och livsstilens betydelse för hälsan
Eleven beskriver översiktligt konditionsträningen och livsstilens betydelse för den kroppsliga förmågan och hälsan.
Eleven beskriver utförligt konditionsträningen och livsstilens betydelse för den kroppsliga förmågan och hälsan. Beskrivningen innehåller förklaringar med koppling till relevanta teorier.
Eleven beskriver utförligt och nyanserat konditionsträningen och livsstilens betydelse för den kroppsliga förmågan och hälsan. Beskrivningen innehåller förklaringar med koppling till relevanta teorier.
Teoriuppgift kondition
Planering, genomförande och utvärdering
Eleven kan bedöma sina egna utvecklingsbehov i fråga om kroppslig förmåga och kan med viss säkerhet välja områden och metoder för träning, ta ett aktivt ansvar för att genomföra dessa samt med enkla omdömen värdera resultatet.
Eleven kan bedöma sina egna utvecklingsbehov i fråga om kroppslig förmåga och kan med viss säkerhet välja områden och metoder för regelbunden träning, ta ett aktivt ansvar för att genomföra dessa samt med nyanserade omdömen värdera resultatet.
Eleven kan bedöma sina egna utvecklingsbehov i fråga om kroppslig förmåga och med säkerhet välja områden och metoder för regelbunden träning, ta ett aktivt ansvar för att genomföra dessa samt med nyanserade omdömen värdera resultatet i relation till träningsmetodernas teorier. Dessutom kan eleven anpassa sin träning till variationer i förutsättningarna.

Säkerhet

Eleven kan visa hänsyn till sin egen och andras säkerhet i utövandet av idrott, motion och friluftsliv och kan i/efter samråd med handledare vidta åtgärder vid skada eller nödsituation
 • Idr  -   Säkerhet i samband med fysiska aktiviteter och friluftsliv.
 • Idr  -   Åtgärder vid skador och nödsituationer, till exempel livräddande aktiviteter vid blödning och drunkningstillbud.
 • Idr  C   Eleven kan bedöma sina egna utvecklingsbehov i fråga om kroppslig förmåga och kan med viss säkerhet välja områden och metoder för regelbunden träning, ta ett aktivt ansvar för att genomföra dessa samt med nyanserade omdömen värdera resultatet. Eleven visar i utövandet av idrott, motion och friluftsliv hänsyn till sin egen och andras säkerhet och kan efter samråd med handledare vidta åtgärder vid skada eller nödsituation.
Saknas underlag för bedömning
nivå 1
på väg mot nivå 2
nivå 2
på väg mot nivå 3
nivå 3
Första hjälpen
Stukning och blödning
Eleven kan redogöra för skaderisker vid eldning samt vilka åtgärder som ska vidtas vid blödning och stukning.
Eleven kan utförligt redogöra för skaderisker samt för vilka åtgärder som ska vidtas vid blödning och stukning
Livräddning i och vid vatten
Eleven har deltagit i och har kunskap om livräddning i och vid vatten
HLR
Eleven har deltagit i och har kunskap om HLR.

Naturmiljöer, friluftsliv

… genomföra aktiviteter i naturmiljöer. … diskutera friluftsliv, motion och idrott som sociala och kulturella fenomen och … beskriva hur olika livsstilar och kroppsideal framträder i träningsverksamheter, friluftsliv och i samhället i övrigt
 • Idr  -   Den fysiska aktivitetens och livsstilens betydelse för kroppslig förmåga och hälsa.
 • Idr  -   Motions-, idrotts- och friluftsaktiviteter som utvecklar en allsidig kroppslig förmåga.
 • Idr  -   Utemiljöer och naturen som arena för rörelseaktiviteter och rekreation.
 • Idr  -   Metoder och redskap för friluftsliv.
 • Idr  E   Eleven kan med goda rörelsekvaliteter genomföra aktiviteter i naturmiljöer. Dessutom kan eleven översiktligt diskutera friluftsliv, motion och idrott som sociala och kulturella fenomen och översiktligt beskriva hur olika livsstilar och kroppsideal framträder i träningsverksamheter, friluftsliv och samhället i övrigt.
 • Idr  C   Eleven kan med säkerhet och med goda rörelsekvaliteter genomföra aktiviteter i naturmiljöer. Dessutom kan eleven utförligt diskutera friluftsliv, motion och idrott som sociala och kulturella fenomen och utförligt beskriva hur olika livsstilar och kroppsideal framträder i träningsverksamheter, friluftsliv och samhället i övrigt.
 • Idr  A   Eleven kan med säkerhet och med goda rörelsekvaliteter genomföra aktiviteter i naturmiljöer. Dessutom kan eleven utförligt och nyanserat diskutera friluftsliv, motion och idrott som sociala och kulturella fenomen och utförligt och nyanserat beskriva hur olika livsstilar och kroppsideal framträder i träningsverksamheter, friluftsliv och samhället i övrigt.
Saknas underlag för bedömning
nivå 1
på väg mot nivå 2
nivå 2
på väg mot nivå 3
nivå 3
Utevistelse och friluftsliv som aktivitet och förflyttningssätt
Eleven har deltagit på friluftsliv under höst eller vår.
Eleven har kunskap om metoder, redskap och säkerhet vid friluftsliv.
Eleven har deltagit på vinterns friluftsliv.
Eleven har deltagit på utomhus aktiviteter t.ex orientering, fris--beegolf,
Teoriuppgift/Diskussion friluftsliv höst/vår
Eleven diskuterar översiktligt
Eleven diskuterar utförligt
Diskutera utförligt och nyanserat
Teoriuppgft/Diskussion Friluftsliv vinter
Eleven diskuterar översiktligt
Eleven diskuterar utförligt
Diskutera utförligt och nyanserat
Idrott och kroppsideal
Eleven diskuterar översiktligt
Eleven diskuterar utförligt
Diskutera utförligt och nyanserat

Ergonomi

 • Idr  -   Arbets- och studiemiljöer: samspel mellan situationens krav och människan utifrån ergonomiska aspekter, till exempel kroppslig balans och lyftteknik.
 • Idr  E   Eleven kan översiktligt redogöra för de krav som olika situationer ställer på ergonomisk anpassning av rörelser. Eleven kan med viss säkerhet anpassa sina rörelser ergonomiskt till olika situationer och översiktligt diskutera hur arbets- och studiemiljöer kan anpassas till människan.
 • Idr  C   Eleven kan utförligt redogöra för de krav som olika situationer ställer på ergonomisk anpassning av rörelser. Eleven kan med viss säkerhet anpassa sina rörelser ergonomiskt till olika situationer och utförligt diskutera hur arbets- och studiemiljöer kan anpassas till människan.
 • Idr  A   Eleven kan utförligt och nyanserat redogöra för de krav som olika situationer ställer på ergonomisk anpassning av rörelser. Eleven kan med säkerhet anpassa sina rörelser ergonomiskt till olika situationer och utförligt och nyanserat diskutera hur arbets- och studiemiljöer kan anpassas till människan.
Saknas underlag för bedömning
nivå 1
på väg mot nivå 2
nivå 2
på väg mot nivå 3
nivå 3
Ergonomi- teoretiskt
Eleven kan översiktligt redogöra för de krav som olika situationer ställer på ergonomisk anpassning av rörelser och översiktligt diskutera hur arbets- och studiemiljöer kan anpassas till människan.
Eleven kan utförligt redogöra för de krav som olika situationer ställer på ergonomisk anpassning av rörelser och utförligt diskutera hur arbets- och studiemiljöer kan anpassas till människan.
Eleven kan utförligt och nyanserat redogöra för de krav som olika situationer ställer på ergonomisk anpassning av rörelser och utförligt och nyanserat diskutera hur arbets- och studiemiljöer kan anpassas till människan.
Ergonomi- praktiskt
Eleven kan med viss säkerhet anpassa sina rörelser ergonomiskt till olika situationer.
Eleven kan med säkerhet anpassa sina rörelser ergonomiskt till olika situationer.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: