Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

PROVMATRIS till Tal år 8

Skapad 2020-10-15 14:13 i Läroverket Hudiksvall
Denna matris visar hur du klarade provet som vi hade och på vilken nivå du visade dina kunskaper i de olika förmågor. Det är alltså inte en bedömning på hela arbetsområdet.
Grundskola 8 Matematik

Denna matris visar hur du klarade provet som vi hade och på vilken nivå du visade dina kunskaper i de olika förmågor. Det är alltså inte en bedömning på hela arbetsområdet.
Vi har arbetat med TAL och speciellt med negativa tal, potenser, kvadratrötter och kvadrattal. Texten i matrisen är förenklad och preciserad utifrån skolverkets centrala kunskapskrav.

METOD

Hur väl metoden är anpassad till uppgiften/situationen Hur väl eleven genomför metoder och beräkningar Hur utvecklingsbara elevens metoder är Hur väl eleven hanterar olika hjälpmedel BEGREPP Hur väl eleven använder olika begrepp Kvaliteten på elevens beskrivningar av olika matematiska begrepp och hur eleven då använder olika uttrycksformer I vilken grad eleven visar kunskap om relationer och samband mellan olika matematiska begrepp
Jag storleksordnar negativa och positiva tal. Jag kommer fram till rätt svar. Jag kan göra enkla beräkningar med negativa tal
jag ser sambandet mellan olika negativa tal och positiva tal
använder beräkningar med negativa tal i olika nya samband
Jag kan bestämma vad talet blir när jag ser en potens - med bas och exponent.
Jag kan utföra beräkningar av två potenser med olika bas och exponent.
Jag kan utföra multiplikation och division med grundpotensformer

PROBLEMLÖSNING

I vilken grad eleven kan tolka muntlig och skriftlig information med matematiskt innehåll I vilken grad eleven kan beskriva sitt tillvägagångsätt vid problemlösning med hjälp av matematikens uttrycksformer Kvaliteten på de strategier och metoder som eleven väljer Hur väl eleven tolkar resultat och drar slutsatser I vilken grad eleven bedömer rimligheten i ett resultat
Jag kan lösa ett problem med hur många grader temperaturen stiger och räknar med negativa tal. Jag kommer fram till rätt svar.
Jag kan lösa problem jag inte tidigare stött på med potenser.
Jag kan avgöra om summan och produkten av olika variabler är negativ eller positiv.

RESONEMANG

I vilken grad eleven ställer och besvarar frågor med matematiskt innehåll I vilken grad eleven följer, framför och bemöter matematiska resonemang Kvaliteten på elevens matematiska resonemang (motiveringar och argumentationer)
Jag påbörjar problemlösning och visar hur jag tänker försöka något av problemen. Jag kan arbeta med olika problem på en grundläggande nivå
Jag kan motivera mitt svar varför summan och produkten av olika variabler är negativ eller positiv. Jag kan arbeta med olika problem på en god nivå
Jag har välutvecklade resonemang i alla mina lösningar Jag kan arbeta med olika problem på en mycket god nivå.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: