Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

GOSGOD00S

Skapad 2020-10-16 09:53 i Rodengymnasiet Norrtälje
Matriser för kurs GOSGOD00S
Gymnasieskola 3
Betyget A
Betyget C
Betyget E
Eleven beskriver utförligt och nyanserat lagar och andra bestämmelser som reglerar yrkesmässiga godstransporter med vald lastbil.
Eleven beskriver utförligt lagar och andra bestämmelser som reglerar yrkesmässiga godstransporter med vald lastbil.
Eleven beskriver översiktligt lagar och andra bestämmelser som reglerar yrkesmässiga godstransporter med vald lastbil.
Eleven beskriver också utförligt och nyanserat rutiner vid lastning och leveranser samt metoder för vägning och mätning av gods.
Eleven beskriver också utförligt rutiner vid lastning och leveranser samt metoder för vägning och mätning av gods.
Eleven beskriver också översiktligt rutiner vid lastning och leveranser samt metoder för vägning och mätning av gods.
Dessutom beskriver eleven utförligt och nyanserat transportledningens funktion och rutiner för administration och fakturering.
Dessutom beskriver eleven utförligt transportledningens funktion och rutiner för administration och fakturering.
Dessutom beskriver eleven översiktligt transportledningens funktion och rutiner för administration och fakturering.
Eleven planerar och genomför efter samråd med handledare komplexa godstransporter med vald lastbil.
Eleven planerar och genomför efter samråd med handledare godstransporter med vald lastbil.
Eleven planerar och genomför i samråd med handledare enkla godstransporter med vald lastbil.
Eleven kör och manövrerar lastbilen på ett trafiksäkert sätt i vanligt förekommande och ovanliga, även avancerade, trafiksituationer.
Eleven kör och manövrerar lastbilen på ett trafiksäkert sätt i vanligt förekommande och ovanliga trafiksituationer.
Eleven kör och manövrerar lastbilen på ett trafiksäkert sätt i vanligt förekommande trafiksituationer.
I samband med olika transportuppdrag väljer eleven i bekanta och nya situationer och efter samråd med handledare utrustning för lastsäkring.
I samband med olika transportuppdrag väljer eleven i bekanta och delvis nya situationer och efter samråd med handledare utrustning för lastsäkring.
I samband med olika transportuppdrag väljer eleven i bekanta situationer och i samråd med handledare utrustning för lastsäkring.
Dessutom hanterar eleven med säkerhet olika typer av utrustning i samband med lastning, lossning och leverans av gods.
Dessutom hanterar eleven med viss säkerhet olika typer av utrustning i samband med lastning, lossning och leverans av gods.
Dessutom hanterar eleven med viss säkerhet vanligt förekommande utrustning i samband med lastning, lossning och leverans av gods.
Eleven planerar efter samråd med handledare transportuppdrag i bekanta och nya situationer.
Eleven planerar efter samråd med handledare transportuppdrag i bekanta och delvis nya situationer.
Eleven planerar i samråd med handledare transportuppdrag i bekanta situationer.
I planeringen utför eleven avancerade lastviktsberäkningar och viktfördelningar.
I planeringen utför eleven lastviktsberäkningar och viktfördelningar.
I planeringen utför eleven enkla lastviktsberäkningar och viktfördelningar.
Eleven väljer också med säkerhet lastsäkringsmetod och planerar efter samråd med handledare färdväg utifrån lastbilens lastvikt och vägnätets bärighet.
Eleven väljer också med viss säkerhet lastsäkringsmetod och planerar efter samråd med handledare färdväg utifrån lastbilens lastvikt och vägnätets bärighet.
Eleven väljer också med viss säkerhet lastsäkringsmetod och planerar i samråd med handledare färdväg utifrån lastbilens lastvikt och vägnätets bärighet.
Resultatet av elevens arbete är gott.
Resultatet av elevens arbete är tillfredsställande.
När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
Dessutom tar eleven ansvar för kundens egendom och för lastbil och utrustning.
Eleven utför också funktionstillsyn och säkerhetskontroll.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: