Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Förmågor slöjd åk3

Skapad 2020-10-16 10:37 i Kulltorpskolan Kristianstad
Grundskola 3 Slöjd

Förväntade kunskaper för åk 3, vilket innebär att eleven har åldersadekvata kunskaper och förmågor

Om rutan "har arbetat med" är ifylld, men bedömning saknas, innebär det att eleven ännu inte uppnått lägsta kunskapsnivå för årskursen. Om eleven inte förväntas nå lägsta kunskapskrav under årskursen kommer åtgärdsprogram att upprättas snarast.

Förmågor

  • Sl   formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,
  • Sl   välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets- och miljöaspekter,
  • Sl   analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp, och
  • Sl   tolka slöjdföremåls estetiska och kulturella uttryck.
Har arbetat med
Har förväntade kunskaper för åk 3
Har mer än förväntade kunskaper för åk 3
Du kan skapa enkla saker i olika material med hjälp av enkla instruktioner.
Du kan använda verktyg och redskap på ett säkert sätt.
Du kan hjälpa till att göra en idé bättre när du ser exempel i slöjden.
Du kan hjälpa till att ge förslag som gör att slöjdarbetet går framåt.
Du kan berätta om hur du har arbetat i slöjden.
Du kan berätta om hur färg , form och material påverkar hur en sak ser ut.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: