Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Blogg och bildspråk.

Skapad 2020-10-18 16:29 i Skogstorpsskolan Falkenberg
Skriva en blogg och reflektera över livet eller aktuella händelser. Dessutom träna på det svenska språkets muskler - bildspråk, såsom liknelser, metaforer, ordpar, idiom och ordspråk.
Grundskola 7 – 9 Svenska

En blogg är en webbsida på internet där du kan reflektera över ditt liv eller aktuella händelser. Förutom att skriva blogg kommer du också att träna på det svenska språkets muskler - bildspråk, såsom liknelser, metaforer, ordpar, idiom och ordspråk.

Rubrik 1

Nive E
Nivå C
Nivå A
Koppling till uppgiften
Du följer instruktionen. Texten fungerar i huvudsak som en blogg.
Du följer instruktionen. Texten fungerar relativt väl som en blogg.
Du följer instruktionen. Texten fungerar väl som en blogg.
Innehåll
Tankegång
Dina tankegångar framgår.
Dina tankegångar framgår tydligt.
Dina tankegångar framgår tydligt.
Innehåll
Gestaltande beskrivningar Bildspråk-fasta uttryck: metafor liknelse ordpar ordspråk idiom
Du skriver din blogg med enkla gestaltande beskrivningar av miljö, personer och händelser. Du använder minst en metafor, en liknelse, en idiom, ett ordspråk, ett ordpar, som passar in i sammanhanget.
Du skriver din blogg med utvecklande gestaltande beskrivningar av miljö, personer och händelser. Du använder minst två-tre metaforer, två-tre liknelse, två-tre idiom, två-tre ordspråk, två-tre ordpar, som passar in i sammanhanget.
Du skriver din blogg med välutvecklade gestaltande beskrivningar av miljö, personer och händelser. Du använder minst tre-fyra metaforer, tre-fyra liknelse, tre-fyra idiom, tre-fyra ordspråk, tre-fyra ordpar, som passar in i sammanhanget.
Struktur
Passande rubrik inledning: presentation av dig själv avhandling: kronologisk ordning avslut: kan vara avslutande med "vi hörs" eller "det här blir mitt sista inlägg..."
Dramaturgin/händelseförloppet är enkelt och kronologiskt
Dramaturgin/händelseförloppet är relativt komplext.
Dramaturgin/händelseförloppet är komplext.
Struktur
Sammanhang och begriplighet Sambandsord binder ihop texten
Berättelsen är i huvudsak sammanhängande och begriplig. Enkel textbindning: t.ex. sedan, men, nästa dag, så, därför...
Berättelsen är sammanhängande och strukturen är tydligt urskiljbar t.ex. genom rubriker och styckeindelning. Textbindningen är utvecklad: t.ex. dessutom, därefter, eftersom, på grund av...
Berättelsen är sammanhängande och välstrurkturerad t.ex. genom en konsekvent genomförd styckeindelning samt effektiv rubrik. Textbindningen är utvecklad: t.ex. dessutom, därefter, eftersom, på grund av...
Språk och stil
Passar en blogg - från formellt till vardagligt Tydligt tilltal till läsaren. Du länkar till webbsidor som är intressanta för dina läsare.
Ordvalet är enkelt. Meningsbyggnaden fungerar i huvudsak. Tempusbruket stör inte förståelsen av bloggens innehål.
Ordvalet är varierat och passar innehållet i en blogg. Meningsbyggnaden är varierad och relativt väl fungerande. Tempusbruket används på ett korrekt sätt i större delen av bloggen.
Ordvalet är träffande, varierat och specifikt och passar innehållet i en blogg.. Meningsbyggnaden är varierad och träffsäker och väl fungerande. Tempusbruket används på ett korrekt sätt i bloggen.
Skrivregler
Om du skriver om personliga tankar och upplevelser kan du skriva mer vardagligt och tänka mindre på skrivregler.
Du följer i huvudsak skriftspråkets normer för skiljetecken och stavning.
Du följer relativt väl skriftspråkets normer för skiljetecken och stavning.
Du följer relativt väl skriftspråkets normer för skiljetecken och stavning.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: