Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Elevmatris "ekologi"

Skapad 2020-10-18 20:36 i Bohusskolan Ale
kunskapskrav Biologi åk 7-9
Grundskola 7 – 9 Biologi
Når ännu ej målen
E
C
A
Använda information & anpassa framställning
Du har ännu inte visat att du kan använda naturvetenskaplig information på ett fungerande sätt i diskussioner, texter och andra framställningar med anpassning till syfte och målgrupp.
Du har visat att du kan använda naturvetenskaplig information på ett **i huvudsak** fungerande sätt i diskussioner, **enkla** texter och andra framställningar med **viss** anpassning till syfte och målgrupp.
Du har visat att du kan använda naturvetenskaplig information på ett **relativt väl** fungerande sätt i diskussioner, **utvecklade** texter och andra framställningar med **relativt god** anpassning till syfte och målgrupp.
Du har visat att du kan använda naturvetenskaplig information på ett **väl** fungerande sätt i diskussioner, **välutvecklade** texter och andra framställningar med **god** anpassning till syfte och målgrupp.
Biologiska sammanhang, begrepp, modeller & teorier
Du har ännu ej visat tillräckliga kunskaper om det aktuella biologiska sammanhanget.
Du har visat **grundläggande** kunskaper om det aktuella arbetsområdet och visat det genom att **ge exempel på och beskriva** det med **viss** användning av biologins begrepp, modeller och teorier.
Du har visat **goda** kunskaper om det aktuella arbetsområdet och visat det genom att **förklara och visa på samband inom** det med **relativt god** användning av biologins begrepp, modeller och teorier.
Du har visat **mycket goda** kunskaper om det aktuella arbetsområdet och visat det genom att **förklara, visa på samband inom och något generellt drag** i området med **god** användning av biologins begrepp, modeller och teorier.
Ekosystem, flöden och kretslopp
Du har ännu ej visat att du kan undersöka olika faktorers inverkan på ekosystem och populationer, beskriva ekologiska samband och ge exempel på energiflöden och kretslopp
Du har visat att du kan undersöka olika faktorers inverkan på ekosystem och populationer, beskriva **enkelt identifierbara** ekologiska samband och **ge exempel på** energiflöden och kretslopp
Du har visat att du kan undersöka olika faktorers inverkan på ekosystem och populationer, beskriva **förhållandevis komplexa** ekologiska samband och **förklara** och **visa på samband kring** energiflöden och kretslopp
Du har visat att du kan undersöka olika faktorers inverkan på ekosystem och populationer, beskriva **komplexa** ekologiska samband och **förklara** och **generaliserar kring** energiflöden och kretslopp
Påverkan på naturen & hållbar utveckling
Du har ännu ej fört resonemang kring hur människan påverkar naturen och visat på åtgärder som kan bidra till en ekologiskt hållbar utveckling.
Du har visat att du kan föra **enkla och till viss del** underbyggda resonemang kring hur människan påverkar naturen och** visat på** åtgärder som kan bidra till en ekologiskt hållbar utveckling.
Du har visat att du kan föra **utvecklade och relativt väl** underbyggda resonemang kring hur människan påverkar naturen och**visat på fördelar och begränsningar hos** åtgärder som kan bidra till en ekologiskt hållbar utveckling.
Du har visat att du kan föra **välutvecklade och väl** underbyggda resonemang kring hur människan påverkar naturen och**visat på olika perspektiv på fördelar och begränsningar hos** åtgärder som kan bidra till en ekologiskt hållbar utveckling.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: