Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Idrott och hälsa - målen att nå i år 4-5

Skapad 2020-10-19 08:48 i Lorensberga 4-6 Ludvika
Grundskola 4 – 5 Idrott och hälsa
Insats
Når grundläggande mål
Når målen mer utvecklat
På väg mot vidare mål
Delta & anpassa rörelser
Du kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar sammansatta motoriska grundformer i olika miljöer och varierar och anpassar dina rörelser till aktiviteten.
Takt och rytm
I rörelser till musik och i danser anpassar du dina rörelser till takt och rytm.
Simma
Du kan simma 200 meter varav 50 meter i ryggläge.
Samtala om aktivitet, hälsa & förmåga
Du kan samtala om egna upplevelser av fysiska aktiviteter och föra underbyggda resonemang kring hur aktiviteterna kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.
Anpassa aktiviteter ute
Du kan genomföra olika aktiviteter i natur och utemiljö med anpassning till olika förhållanden och till allemansrättens regler.
Orientera sig
Du kan orientera dig i bekanta miljöer med hjälp av kartor.
Förebygga skador
Du kan ge beskrivningar av hur man förebygger skador som är förknippade med lekar, spel och idrotter.
Nödsituationer vid vatten
Du kan hantera nödsituationer vid vatten med hjälpredskap under olika årstider.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: