Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Jordarter och jordbearbetning

Skapad 2020-10-19 09:35 i Stiernhööksgymnasiet i Rättvik Rättvik
Gymnasieskola Växtodling

Rubrik 1

Nivå 1
E
Nivå 2
C
Nivå 3
A
Aspekt 1
Eleven redogör _____ för hur olika odlingsjordar passar för olika grödor och vilken teknisk utrustning som är lämplig att använda.
Översiktligt
Utförligt
Utförligt och nyanserat
Ny aspekt
Redogörelsen innehåller _____ motiv till varför olika jordar passar för olika grödor och varför olika utrustningar används för olika jordar.
Enkla
Välgrundade
Välgrundade och nyanserade
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: