Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Biologi Kroppen, sjukdomar och ANT

Skapad 2020-10-19 10:55 i Observatorielundens skola Stockholm Grundskolor
Kunskapskrav i Biologi
Grundskola 7 – 9 Biologi

Bedömningen avser

  • Bi  7-9   Hur den fysiska och psykiska hälsan påverkas av sömn, kost, motion, sociala relationer och beroendeframkallande medel. Vanligt förekommande sjukdomar och hur de kan förebyggas och behandlas. Virus, bakterier, infektioner och smittspridning. Antibiotika och resistenta bakterier.
  • Bi  7-9   Kroppens celler, organ och organsystem och deras uppbyggnad, funktion och samverkan. Evolutionära jämförelser mellan människan och andra organismer.
Ännu ej uppnått E
Betyget E
Betyget C
Betyget A
Förtydligande
Förmåga att
• kommunicera
I diskussionerna ställer eleven frågor och framför och bemöter åsikter och argument på ett sätt som till viss del för diskussionerna framåt.
I diskussionerna ställer eleven frågor och framför och bemöter åsikter och argument på ett sätt som för diskussionerna framåt.
I diskussionerna ställer eleven frågor och framför och bemöter åsikter och argument på ett sätt som för diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem.
Du kan använda dig av andras åsikter och tankar och med hjälp av dem utveckla din text och/eller egen diskussion.
Förmåga att
• kommunicera
Eleven kan använda informationen på ett i huvudsak fungerande sätt i diskussioner och för att skapa enkla texter och andra framställningar med viss anpassning till syfte och målgrupp.
Eleven kan använda informationen på ett fungerande sätt i diskussioner och för att skapa utvecklade texter och andra framställningar med relativt god anpassning till syfte och målgrupp.
Eleven kan använda informationen på ett väl fungerande sätt i diskussioner och för att skapa välutvecklade texter och andra framställningar med god anpassning till syfte och målgrupp.
Du kan skriva texter så att dina klasskompisar och andra förstår vad du menar och får ett flyt i texten.
Förmåga att
• använda begrepp, resonera och kommunicera
Eleven har grundläggande kunskaper om evolutionsteorin och andra biologiska sammanhang och visar det genom att ge exempel och beskriva dessa med viss användning av biologins begrepp, modeller och teorier.
Eleven har goda kunskaper om evolutionsteorin och andra biologiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa med relativt god användning av biologins begrepp, modeller och teorier.
Eleven har mycket goda kunskaper om evolutionsteorin och andra biologiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa och något generellt drag med god användning av biologins begrepp, modeller och teorier.
Du förstår vad kroppens olika organ innebär, hur de kopplas ihop och du kan använda dig av biologiska ord och förklara samband mellan vad som sker i kroppen och hur det påverkar individen.
Förmåga att
• Resonera och analysera
Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om hälsa, sjukdom, sexualitet och ärftlighet och visar då på enkelt identifierbara samband som rör människokroppens byggnad och funktion.
Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om hälsa, sjukdom, sexualitet och ärftlighet och visar då på förhållandevis komplexa samband som rör människokroppens byggnad och funktion.
Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om hälsa, sjukdom, sexualitet och ärftlighet och visar då på komplexa samband som rör människokroppens byggnad och funktion.
Du kan resonera om hur olika kroppsfunktioner, sjukdomar och annat som rör din kropp fungerar och hur de påverkar dig och din kropp.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: