Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Praktiskt arbete - kokbok

Skapad 2020-10-19 11:36 i Vårbyskolan Huddinge
Bedömningsmatris över det praktiska arbete med kokboken.
Grundskola 9 Hem- och konsumentkunskap

Bedömningsmatris för praktiskt arbete.

På väg
E
C
A
SKAPA RECEPT
Behöver stöttning med att skapa ett recept, ingredienser, mått och tillvägagångssätt.
Kan med viss anspassning skapa ett eget recept - ingredienser, måttenheter och tillvägagångssätt.
Kan med relativt god anspassning skapa ett eget recept - ingredienser, måttenheter och tillvägagångssätt.
Kan med god anspassning skapa ett eget recept - ingredienser, måttenheter och tillvägagångssätt.
LÄSA RECEPT OCH ORGANISERA
Behöver stöttning i att förstå recept och att organisera sitt arbete.
Behöver lite hjälp att förstå recept och ibland hjälp med att planera arbetet.
Behöver ingen hjälp att förstå recept och ibland viss hjälp med att planera arbetet. Kan använda måtten korrekt.
Behöver ingen hjälp med recept. Kan planera sitt arbete själv, kan ändra om något oförutsett inträffar för att det ska bli ett bra resultat.
ANSVAR
Behöver träna att arbeta praktiskt längre stunder.
Tar ansvar över egna uppgifter, fullföljer med handledning.
Tar ansvar över uppgiften och för arbetet framåt. Fullföljer med viss handledning.
Tar ansvar över uppgiften och för arbete framåt. Arbetar självständigt.
REDSKAP
Behöver handledning i val av redskap och vad de heter.
Väljer ut och använder lämpliga redskap. Behöver viss handledning ibland.
Väljer oftast ut lämpliga redskap.
Väljer bra och lämpliga redskap. Hittar bra alternativ om redskap saknas.
HYGIEN
Behöver handledning gällande hygien i köket - diska och städa.
Diskar ”rätt”, använder diskmetod. Får det mesta rent och snyggt i köket med hjälp av viss handledning.
Diskar ”rätt”, använder diskmetod. Kan planera sitt efterarbete. Lämnar köket rent och snyggt.
Diskar ”rätt”, använder diskmetod. Allt mycket snyggt och rent. Kan se och planera efterarbetet självständigt.
HANDLAG, SKICKLIGHET OCH KREATIVITET
Behöver kontinuerlig handledning gällande matlagning- och bakningsmetoder.
Kan genomföra matlagning och bakning med hjälp av olika matlagningsmetoder. Behöver viss handledning.
Kan genomför matlagning och bakning med rätt matlagningsmetoder. Behöver viss handledning i särskilda situationer.
Arbetar säkert, noggrant och självständigt. Tänker kreativt, kommer med egna idéer.
MILJÖTÄNK
Behöver stöttning gällande miljötänk i det praktiska arbetet.
Visar ett miljötänk i det praktiska arbetet emellanåt.
Har för det mesta ett miljötänk i det praktiska arbetet.
Handlar alltid miljövänligt i det praktiska arbetet.
EKONOMI
Behöver stöttning i förståelse för ekonomi och olika resurser i köket.
Visar viss förståelse för ekonomi i köket, arbetar på ett energi- och resurssparande sätt med hjälp av handledning.
Visar god förståelse för ekonomi i köket, arbetar för det mesta energi- och resurssparande.
Visar och praktiserar god förståelse för ekonomi i köket. Arbetar alltid energi- och resurssparande.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: