Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Åk 7 - Kemi - Bedömning av laboration i grundläggande kemi

Skapad 2020-10-19 12:59 i Brunnsåkersskolan Halmstad
Här bedöms förmågan att planera, genomföra och utvärdera en laboration.
Grundskola 7 – 9 NO (år 1-3) Kemi

Här bedöms din förmåga att planera, genomföra och utvärdera en laboration.

Planering

Här bedöms din förmåga att planera en laboration utifrån en frågeställning. Det bedöms även i vilken grad du tänker på vilka felkällor som kan finnas.
Nivå 1 - ej tillräckligt visad förmåga
Nivå 2
Nivå 2,5
Nivå 3
Nivå 3,5
Nivå 4
Material och materiel
Du beskriver endast en liten del av det materiel som behövs.
Du beskriver i stort vilket materiel som behövs.
Du beskriver vilket materiel som behövs.
Du beskriver tydligt vilket materiel som behövs.
Utförande
Du har bara påbörjat en planering.
Du bidrar till en planering som efter bearbetning går att arbeta utifrån.
Du gör en planering som, efter lite bearbetning, går att arbeta utifrån.
Du gör en planering så att det går att arbeta systematiskt utifrån dess beskrivning.
Hypotes
Du saknar en hypotes.
Du gör ett försök att formulera en hypotes utifrån frågeställningen.
Du formulerar en hypotes utifrån frågeställningen och gör ett försök att motivera den utifrån sina kunskaper och erfarenheter.
Du formulerar en hypotes som förklaras utifrån frågeställningen och använder sig då av tidigare kunskaper och erfarenheter på ett välgrundat sätt

Genomförande

Här bedöms din förmåga att genomföra en underökning. Det tittas på hur du använder materiel och att du kan arbeta utifrån en planering. Det är även viktigt att du visar att du tänker på säkerheten då du arbetar.
Nivå 1 - ej tillräckligt visad förmåga
Nivå 2
Nivå 2,5
Nivå 3
Nivå 3,5
Nivå 4
Genomförande
Du genomför ingen undersökning.
Du genomför undersökningen utifrån en given planering eller utifrån din egen, med hjälp och stöd.
Du genomför undersökningen utifrån din planering, med viss hjälp.
Du genomför undersökningen på ett strukturerat sätt utifrån din planering.
Utrustning och säkerhet
Du använder utrustningen på ett felaktigt och ibland riskfyllt sätt.
Du använder utrustningen på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
Du använder utrustningen på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
Du använder utrustningen på ett säkert och ändamålsenligt och effektivt sätt.

Redovisning och analys

Här bedöms din förmåga att redovisa ditt resultat och koppla det till frågeställningen som du undersökte och hypotesen. Det tittas också på din förmåga att analysera resultatet och ge förslag på hur du kan göra undersökningen ännu mer pålitlig.
Nivå 1 - ej tillräckligt visad förmåga
Nivå 2
Nivå 2,5
Nivå 3
Nivå 3,5
Nivå 4
Redovisa resultat
Du redovisar inte din undersökning7labbrapport saknas.
Du redovisar resultatet av din undersökning i form av enkel dokumentation.
Du redovisar på ett tydligt sätt resultatet av undersökningen och gör utvecklade dokumentationer.
Du redovisar på ett tydligt sätt resultatet av undersökningen och gör välutvecklade dokumentationer.
Slutsats
Du drar ingen slutsats eller du gör ett enkelt försök utan försök till förklaring.
Du drar enkla slutsatser utifrån din undersökning med någon koppling till kemiska modeller och teorier, på ett ganska bra sätt.
Du drar slutsatser utifrån din undersökning och kopplar detta till kemiska modeller och teorier, på ett bra sätt.
Du drar välutvecklade slutsatser med god koppling kemiska modeller och teorier, på ett mycket bra sätt.
Du gör ingen jämförelse mellan frågeställning/hypotes/resultat.
Du har en enkel jämförelse mellan frågeställning/hypotes/resultat.
Du har en utvecklad jämförelse mellan frågeställning/hypotes/resultat.
Du har en välutvecklad jämförelse mellan frågeställning/hypotes/resultat.
Felkälla
Du saknar förslag på felkälla.
Du har något förslag på felkälla.
Du har förslag på någon felkälla utifrån rimligheten i ditt resultat och beskriver den något mer ingående.
Du beskriver hur felkällor kan minimeras samt ger motiveringar till dessa, detta utifrån rimligheten i ditt resultat .
Utvärdering/ förbättring
Du ger inget exempel på hur undersökningen kan förbättras.
Du ger något exempel på hur undersökningen kan förbättras.
Du ger något godtagbart förslag på hur undersökningen kan förbättras samt förklarar varför.
Du ger flera förslag på hur undersökningen kan förbättras samt för välutvecklade resonemang kring detta.
Labb-rapport
Du har en ofullständig labb-rapport.
Du följer till viss del checklistan. Eller Du får stöttning längs vägen
Du följer mestadels checklistan.
Du följer helt och självständigt checklistan.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: