Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bild åk 1-6

Skapad 2020-10-19 15:37 i Britsarvsskolan Falun
Kunskapsutveckling i bild för åk. 1-6
Grundskola 1 – 6 Bild

Denna matris visar elevens kunskapsutveckling i bild för åk. 1 - 6 (nivå 1-4). Den sista rutan längst till höger motsvarar lägsta godtagbara kunskapsnivå i åk. 6.
Nivå 1-2 avser åk 1-3. Nivå 3-4 avser åk 4-6.

Åk 1-3
Nivå 1
Åk 1-3
Nivå 2
Åk 4-6
Nivå 3
Åk 4-6
Nivå 4
Kunskapskrav för betyget E i åk 6
Bildframställning
Jag skapar bilder. Mina bilder berättar något.
Jag skapar olika bilder. Mina bilder har ett budskap. Jag kan illustrera en berättelse till t. ex. ett ämnesområde jag arbetar med.
Jag skapar några olika typer av bilder. Mina bilder har ett tydligt budskap. De förstärker till viss del en berättelse till ex. ett arbetsområde som jag arbetar med.
Jag skapar olika typer av bilder med olika uttryck. Mina bilder är genomtänkta och har ett tydligt budskap. De förstärker en berättelse till ett arbetsområde jag arbetar med.
Eleven kan framställa några olika typer av berättande och informativa bilder som kommunicerar erfarenheter, åsikter och upplevelser med ett enkelt bildspråk och delvis genomarbetade uttrycksformer så att budskapet framgår.
Utveckla idéer
Jag behöver inspiration och stöd för att genomföra arbetet.
Jag behöver visst stöd att genomföra arbetet.
Jag har egna idéer som jag behöver stöd för att genomföra.
Jag kommer med egna förslag på hur bilduppgifter kan utvecklas och genomföras. Jag kan använda mig av andra bilder som inspiration för att göra nya bilder.
Eleven kan i det bildskapande arbetet utveckla egna idéer inom några olika ämnesområden genom att återanvända samtida eller historiska bilder och bearbeta andra uppslag och inspirationsmaterial.
Kommunicera / Presentera
Jag berättar med bilderna jag har skapat.
Jag kan berätta vad mina bilder föreställer.
Jag kan berätta om mina bilder och delge mina tankar.
Jag kan berätta om och reflektera kring egna bilder och delge mina tankar och idéer.
Eleven kan presentera sina bilder med en viss anpassning till syfte och sammanhang.
Använda olika tekniker, verktyg och material
Med hjälp av stöd använder jag material, verktyg och tekniker för att skapa bilder.
Jag kan hantera något material, verktyg och tekniker för att skapa två- och tredimensionella bilder.
Jag kan hantera flera material, verktyg och tekniker för att skapa två- och tredimensionella bilder.
Jag kan på ett fungerande sätt använda flera olika material, verktyg och tekniker för att skapa olika uttryck i två- och tredimensionella bilder. Jag kan även kombinera olika bildelement.
I arbetet kan eleven använda några olika tekniker, verktyg och material på ett i huvudsak fungerande sätt för att skapa olika uttryck. Dessutom kombinerar eleven några olika bildelement på ett i huvudsak fungerande sätt.
Omdömen om arbetsprocessen
Jag kan med stöd samtala om mitt bildarbete.
Jag kan med stöd samtala om mitt bildarbete och resultatet.
Jag kan samtala om mitt bildarbete och resultatet.
Jag kan samtala om mitt bildarbete och förmedla egna tankar om genomförandet och resultatet.
Eleven kan ge enkla omdömen om arbetsprocessen och kvaliteten i bildarbetet.
Resonemang / Bildhistoria
Jag har mött bilder från olika tider och kulturer.
Jag känner till att det finns bilder från olika tider och kulturer. Jag kan med stöd samtala om bilder från olika tider och kulturer.
Jag känner till att bilder från olika tider har olika betydelse och budskap. Jag kan samtala om bilder från olika tider och kulturer.
Jag kan föra resonemang kring bilders olika budskap och betydelse genom tiderna. Jag kan samtala om om bilder från olika tider och kulturer och koppla dessa till egna erfarenheter.
Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om uttryck, innehåll och funktion i bilder från olika tider och kulturer och gör kopplingar till egna erfarenheter, andra bilder och företeelser i omvärlden.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: