Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Något att sitta på - Schablontryck TX

Skapad 2020-10-19 19:38 i Nosabyskolan Kristianstad
Slöjd åk 9 Inlärningskriterier och formativ bedömning
Grundskola 9 Slöjd

Något att sitta på - Schablontryck TX

(I denna uppgift väljer du mellan väv och schablontryck TX)

Något att sitta på - Schablontryck TX

 • Sl  7-9   Metall, textil och trä, deras kombinationsmöjligheter med varandra och med andra material, till exempel nyproducerade och återanvända material. Hur material kan kombineras med digital teknik.
 • Sl  7-9   Handverktyg, redskap och maskiner hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
 • Sl  7-9   Utvecklade former av hantverkstekniker, till exempel gjutning, vävning och svarvning. Begrepp som används i samband med dessa.
 • Sl  7-9   Två- och tredimensionella skisser, modeller, mönster och arbetsbeskrivningar, såväl med som utan digitala verktyg. Hur de kan läsas, följas och kopplas till matematiska beräkningar.
 • Sl  7-9   Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning och värdering och hur delarna i arbetsprocessen samverkar och påverkar resultatet.
 • Sl  7-9   Undersökande av olika materials form, funktion och konstruktionsmöjligheter.
 • Sl  7-9   Dokumentation i ord och bild av arbetsprocessen och resultatet, såväl med som utan digitala verktyg.
 • Sl  7-9   Arkitektur, konst och design som inspirationskällor och förebilder vid bearbetning av egna idéer.
 • Sl  7-9   Egen formgivning med hjälp av olika material, färger och former.
 • Sl  7-9   Mode och trender, vad dessa uttryck signalerar och hur de påverkar individen.
 • Sl  7-9   Slöjd och hantverk i Sverige och andra länder som uttryck för etnisk och kulturell identitet.
 • Sl  7-9   Design, konsthantverk, hemslöjd och andra slöjdformer i det offentliga rummet.
 • Sl  7-9   Olika material och hur de produceras utifrån ett hållbarhetsperspektiv.
Nivå 1
LÄGSTA NIVÅ
Nivå 2
MITTEN NIVÅ
Nivå 3
HÖGSTA NIVÅ
Slöjdföremål...
Del av kunskapskrav: 1A (Mål 1)
 • Sl  E 9
 • Sl  C 9
 • Sl  A 9
Överför en redan omvandlad grafisk bild med detaljer till bokplast och gör ett tryck med hjälp av minst 1st färg på ett tyg.
Omvandla noggrant ett fotografi till en detaljrik grafisk bild på bokplast och gör ett tryck med hjälp av minst 2 st färger eller färgnyanser.
Gör ett tryck med fristående detaljer som är beroende av varandra och tillsammans bildar en helhet.
Slöjdföremål...
Del av kunskapskrav: 1B (Mål 1)
 • Sl  E 9
 • Sl  C 9
 • Sl  A 9
Välj ett förtvättat tyg med naturliga fibrer i en färg som passar till det planerade trycket och välj tryckfärg som är anpassad till ljusa eller mörka tyger.
Välj ursparningar för att få rena färger eller övertryck för att undvika vita glipor vid mindre misspass.
Använd både ursparningar och övertryck utifrån motivets detaljrikedom och färgkombinationer.
Slöjdföremål...
Del av kunskapskrav: 1C (Mål 1)
 • Sl  E 9
 • Sl  C 9
 • Sl  A 9
Gör 1 st färglagd skiss med uppskattade måttangivelser, som visar din idé hämtad från ditt valda årtionde på temat ’’något att sitta på’’.
Gör minst 2 st noggranna skisser där de olika idéerna och den grafiska bilden eller mönstret (t.ex. en medaljongtapet) tydligt visas hur den ska användas.
Gör en skalenlig ritning i minst 2 st olika vyer med måttangivelser på olika delar som går att arbeta efter.
Använda redskap...
Del av kunskapskrav: 1D (Mål 1)
 • Sl  E 9
 • Sl  C 9
 • Sl  A 9
Öva att använda datorn till omvandling av bild med hjälp av färgändringar och justeringar, penna till överföring av grafisk bild på bokplast och skalpell till att skära ut inringade former.
Fortsätt att öva med schablontrycksredskapen tills dina händer blir säkrare på att använda dem
Använd schablontrycksredskapen på ett säkert sätt och skapa ett tryck av hög kvalitet med hjälp av dina erfarenheter.
Tillvägagångssätt...
Del av kunskapskrav: 2A (Mål 2)
 • Sl  E 9
 • Sl  C 9
 • Sl  A 9
Berätta om de material du använt, är ett bra alternativ utifrån schablontryck, kvalitet (funktion) och miljösynpunkt.
Motivera hur du använt dina material utifrån minst 2 st kvalitets- och miljöaspekter.
Motivera utförligt hur du har använt olika material och tekniker för att tänka resurssnålt och samtidigt ge slutprodukten en hög kvalitet.
Inspirationsmaterial...
Del av kunskapskrav: 2B (Mål 2)
 • Sl  E 9
 • Sl  C 9
 • Sl  A 9
Välj bland exempel- bilderna som beskriver ett årtionde, i presentationen av uppgiften, och använd dem till din ‘‘moodboard’’.
Välj ut bilder med kopplingar till årtiondet i böckerna som finns framtagna till uppgiften.
Välj 1 st eller fler bilder med kopplingar till årtiondet från egna källor som du hänvisar till.
Kombinera…
Del av kunskapskrav: 2C (Mål 2)
 • Sl  E 9
 • Sl  C 9
 • Sl  A 9
Pröva att trycka minst två färger med hjälp av ursparning och övertryck på provlapp dvs. papper, stöppelsvamp och vattenfärger.
Ompröva genom att jämföra och välja mellan de båda tillvägagångssätten.
Ompröva genom att systematiskt jämföra och välja under hela arbetsprocessen.
Arbetsprocessen…
Del av kunskapskrav: 2D (Mål 2)
 • Sl  E 9
 • Sl  C 9
 • Sl  A 9
Fråga läraren steg för steg hur du tar dig vidare i uppgiften om du är osäker på vad du ska göra.
Föreslå själv lämpliga möjligheter att komma vidare i uppgiften och få hjälp av läraren att välja ut ett bra tillvägagångssätt
Välj självständigt lämpliga tillvägagångssätt som tar dig vidare i uppgiften.
Ge omdömen…
Del av kunskapskrav: 3A (Mål 3)
 • Sl  E 9
 • Sl  C 9
 • Sl  A 9
Dokumentera arbetsprocessen genom att fotografera och beskriva händelseförloppet.
Beskriv händelseförloppet mer utförligt och sakligt tillsammans med tillhörande tydliga bilder som t.ex. är inzoomade och beskurna.
Beskriv händelseförloppet i flera led - både när det går mindre bra och när det går fantastiskt bra.
Ge omdömen...
Del av kunskapskrav: 3B (Mål 3)
 • Sl  E 9
 • Sl  C 9
 • Sl  A 9
Lär dig innebörden av orden: tryckram, skalpell, rakel, ursparning och övertryck.
Använd aktuella ‘‘schablontrycksord’’ i beskrivningen av händelseförloppet och sätt in dem i rätt sammanhang
Använd även andra ‘‘aktuella slöjdord’’ i beskrivningen av händelseförloppet.
Tolka…
Del av kunskapskrav: 4A (Mål 4)
 • Sl  E 9
 • Sl  C 9
 • Sl  A 9
För ett resonemang hur schablontryckets motiv, färger och sittmöbel kan kopplas till ditt valda årtionde.
Resonera mer utförligt när du jämför årtiondet tillsammans med tillhörande tydliga bilder som t.ex. är inzoomade och beskurna.
Resonera både utifrån några av årtiondets speciella detaljer och helhet.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: