Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Engelska muntlig förmåga

Skapad 2020-10-20 08:03 i Svensgårdsskolan Helsingborg
Grundskola 7 – 9 Engelska

Rubrik 1

F
E
C
A
Formulera sig i tal
Du formulerar dig enkelt, begripligt och relativt sammanhängande
Du formulerar dig relativt varierat och begripligt, tydligt och sammanhängande. Du använder delvis variation i ditt val av ord och fraser.
Du formulerar dig enkelt, varierat, tydligt och sammanhängande. Du använder variation i ditt val av ord och fraser.
Språklig korrekthet
Du är medveten om skillnader i ordföljd. Du gör nåra grammatiska fel, men det stör inte kommunikationen.
Du är medveten om skillnader i ordföljd, och gör oftast rätt. Du gör få grammatiska fel.
Du behärskar skillnaderna i ordföljd. Du gör i stort sett inga grammatiska fel.
Du pratar tydligt. Ditt uttal är gott.
Du pratar tydligt och med flyt. Ditt uttal är nära målspråkets.
Du pratar tydligt och med fint flyt. Ditt uttal och intonation är väldigt nära målspråkets.
Språkliga strategier och förbättringar
Du använder någon språklig strategi för att förbättra kommunikationen.
Du använder några strategier för att förbättra kommunikationen.
Du använder flera strategier för att förbättra kommunikationen.
Välja och använda material
Du kan välja texter från olika medier och använda informationen med viss relevans
Du kan välja texter från olika medier och använda informationen på ett relevant sätt
Du kan välja texter från olika medier och använda informationen på ett relevant och effektivt sätt
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: