Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Das bin ich - Moderna språk åk 6

Skapad 2020-10-20 10:59 i Tågaborgsskolan Helsingborg
Lärandematris i moderna språk
Grundskola 6 – 9 Moderna språk - språkval

Lärandematris

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Nivå 5
Förståelse av mottagarens budskap
Du förstår något av budskapet
Du förstår delar av budskapet
Du förstår huvuddelen av budskapet
Du förstår hela budskapet
Budskapets begriplighet för mottagaren
Du uttrycker dig så att mottagaren med svårighet förstår delar av budskapet.
Du uttrycker dig så att mottagaren förstår delar av budskapet.
Du uttrycker dig så att mottagaren förstår större delen av budskapet.
Du uttrycker dig så att mottagaren med lätthet förstår hela budskapet.
Ordförråd
Du kan enstaka ord, men kan inte än använda dem i en mening.
Ditt ordförråd är begränsat, men räcker för att göra dig förstådd i enkla sammanhang.
Du har lärt dig de flesta fraser och orden för det aktuella innehållet och använder dem korrekt.
Du kan uttrycka dig med ett omfattande och varierat ordförråd.
Meningsbyggnad och flyt i språket.
Du kan konstruera korta tyska meningar på ett mycket begränsad sätt.
Dina meningar är begripliga även om flertalet ännu inte är korrekta.
Korrektheten är ojämn, men flertalet meningar är korrekta och nästan alla är begripliga.
Har en varierad meningsbyggnad och ett mycket naturligt flyt i språket.
Du konstruera korrekta meningar med hela det aktuella ordförrådet. Du tar även initiativ att skapa egna meningar och exempel utifrån kända mönster.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: