Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Energi- att skriva en faktatext

Skapad 2020-10-20 12:56 i Bobergsskolan Stockholm Grundskolor
En matris för den individuella faktatexten som handlar om energi och energikällor.
Grundskola 6 Fysik

En matris för den individuella faktatexten som handlar om energi och energikällor.

Viktiga ord och begrepp att använda i texten :

energi, elektrisk energi, strålningsenergi, värmeenergi, lägesenergi, rörelseenergi, kemisk energi, energiprincipen, omvandlas energiflöde, strålning, ledning, strömning, isolering energikälla, förnybar energi, icke förnybar energi, fossila bränslen

Ej uppnådd
E
C
A
Använda begrepp
Du använder några få begrepp som har med dag energi att göra
Du använder flera begrepp som har med energi att göra
Du använder många och viktiga begrepp som har med energi att göra
Resonemang och visa samband
Du beskriver på ett enkelt sätt och ger exempel på argument för och emot varför man ska välja din energikälla.
Du förklarar på ett enkelt sätt och resonerar med flera argument varför man ska välja och inte välja din energikälla.
Du förklarar på ett detaljerat sätt och resonerar ur fler synvinklar och med flera argument varför man ska välja och inte välja din energikälla.
Använda information
I din text använder du någon information som du har lärt dig
I din text använder du en del viktig information som du har lärt dig
I din text använder du mycket viktig information som du har lärt dig
Anpassa framställning
Du har gjort en text där du förklarar vad din energikälla är och något argument varför man ska välja den.
Du har gjort en text som till viss del ger en tydlig beskrivning av din energikälla och med flera argument om varför man ska välja den.
Du har gjort en text med ett upplägg som tydligt förklarar vad din energikälla är och har med flera argument för och emot varför man ska välja eller inte välja din energikälla.
Energi
Du kan beskriva och ge exempel på energikällor, energianvändning och isolering med viss koppling till energins oförstörbarhet och flöde.
Du kan förklara och visa på något enkelt samband mellan energikällor, energi användning och isolering med relativt god koppling till energins oförstörbarhet och flöde.
Du kan förklara och visa på olika enkla samband mellan energikällor, energianvändning och isolering med god koppling till energins oförstörbarhet och flöde.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: