Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Förnivåer Religion

Skapad 2020-10-20 13:34 i Skäggetorpsskolan Linköping
Skäggetorpsskolans förnivåer till kunskapskraven åk 9 samt kunskapskraven E, C och A.
Grundskola 7 – 9 Religionskunskap SO (år 1-3)

Förnivåerna är ett material för att synliggöra för eleven att det finns utveckling även innan betyget E. De olika aspekterna utgår från Unikums indelning av kunskapskraven och sedan byggs de två förnivåerna på med kunskapskrav E, C och A.

Nivå 1
Nivå 2
E
C
A
Aspekt 1
Världsreligionerna
Eleven har kunskaper om att det finns olika religioner och vad religionsämnet innebär.
Eleven har vissa kunskaper om kristendomen och de andra världsreligionerna och visar det genom att ge exempel på centrala tankegångar, urkunder och konkreta religiösa uttryck och handlingar inom religionerna.
Eleven har grundläggande kunskaper om kristendomen och de andra världsreligionerna och visar det genom att beskriva centrala tankegångar, urkunder och konkreta religiösa uttryck och handlingar inom religionerna.
Eleven har goda kunskaper om kristendomen och de andra världsreligionerna och visar det genom att förklara och visa på samband mellan centrala tankegångar, urkunder och konkreta religiösa uttryck och handlingar inom religionerna.
Eleven har mycket goda kunskaper om kristendomen och de andra världsreligionerna och visar det genom att förklara och visa på samband och generella mönster kring centrala tankegångar, urkunder och konkreta religiösa uttryck och handlingar inom religionerna.
Aspekt 2
Likheter och skillnader
Dessutom kan eleven ge exempel på likheter och skillnader inom och mellan några religioner.
Dessutom för eleven mycket enkla resonemang om likheter och skillnader inom och mellan några religioner och andra livsåskådningar.
Dessutom för eleven enkla resonemang om likheter och skillnader inom och mellan några religioner och andra livsåskådningar.
Dessutom för eleven utvecklade resonemang om likheter och skillnader inom och mellan några religioner och andra livsåskådningar.
Dessutom för eleven välutvecklade och nyanserade resonemang om likheter och skillnader inom och mellan några religioner och andra livsåskådningar.
Aspekt 3
Samband med samhälleliga förhållanden
Eleven kan utifrån undersökningar ge något exempel på hur religioner kan påverkas av och påverka samhälleliga förhållanden.
Eleven kan utifrån undersökningar om hur religioner kan påverkas av och påverka samhälleliga förhållanden beskriva mycket enkla resonemang.
Eleven kan utifrån undersökningar om hur religioner kan påverkas av och påverka samhälleliga förhållanden beskriva enkla och till viss del underbyggda resonemang.
Eleven kan utifrån undersökningar om hur religioner kan påverkas av och påverka samhälleliga förhållanden och skeenden beskriva förhållandevis komplexa samband med utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang.
Eleven kan utifrån undersökningar om hur religioner kan påverkas av och påverka samhälleliga förhållanden och skeenden beskriva komplexa samband med välutvecklade och väl underbyggda resonemang.
Aspekt 4
Skildring av livsfrågor, livsåskådningars betydelse
Eleven kan också ge något exempel på om hur livsfrågor skildras i olika sammanhang och hur identiteter kan formas av religioner och andra livsåskådningar.
Eleven kan också föra mycket enkla resonemang om hur livsfrågor skildras i olika sammanhang och hur identiteter kan formas av religioner och andra livsåskådningar.
Eleven kan också föra enkla resonemang om hur livsfrågor skildras i olika sammanhang och hur identiteter kan formas av religioner och andra livsåskådningar på ett sätt som till viss del för resonemanget framåt.
Eleven kan också föra utvecklade resonemang om hur livsfrågor skildras i olika sammanhang och hur identiteter kan formas av religioner och andra livsåskådningar på ett sätt som för resonemanget framåt.
Eleven kan också föra välutvecklade och nyanserade resonemang om hur livsfrågor skildras i olika sammanhang och hur identiteter kan formas av religioner och andra livsåskådningar på ett sätt som för resonemanget framåt och fördjupar eller breddar det.
Aspekt 5
Moraliska frågeställningar, värderingar, etiska begrepp & modeller
Eleven kan säga vad den tycker och vad andra kan tycka om moraliska frågeställningar och värderingar och kan några etiska begrepp och modeller.
Eleven kan resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar genom att föra mycket enkla resonemang och använda etiska begrepp och modeller på ett till viss del fungerande sätt.
Eleven kan resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang och använda etiska begrepp och modeller på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven kan resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar genom att föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang och använda etiska begrepp och modeller på ett relativt väl fungerande sätt.
Eleven kan resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar genom att föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang och använda etiska begrepp och modeller på ett väl fungerande sätt.
Aspekt 6
Information & källor
Eleven kan med hjälp av läroboken söka information om religioner.
Eleven kan söka information om religioner och andra livsåskådningar och använder då någon källa samt för mycket enkla resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Eleven kan söka information om religioner och andra livsåskådningar och använder då olika typer av källor på ett i huvudsak fungerande sätt samt för enkla och till viss del underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Eleven kan söka information om religioner och andra livsåskådningar och använder då olika typer av källor på ett relativt väl fungerande sätt samt för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Eleven kan söka information om religioner och andra livsåskådningar och använder då olika typer av källor på ett relativt väl fungerande sätt samt för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: