Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Prio7 - TAL (Prov)

Skapad 2020-10-20 14:33 i Läroverket Hudiksvall
Matris kopplat till lärobokens prov 2.TAL (Prio 7)
Grundskola 7 Matematik

Den här matrisen visar de kunskaper du visat i samband med det skriftliga prov som avslutat avsnittet om TAL.

Dina kunskaper i problemlösning, resonemang, kommunikation, begrepp och metod bedöms även i klassrumssituationer med problemlösning, laborationer m.m.

E-nivå

I den första delen av provet kan jag visa kunskaper som motsvarar endast E-nivå.
E
C
A
1. BEGREPP
Använda givna siffror och bilda ett tal med speciella egenskaper
Jag ger ett korrekt svar.
1. METOD
Beräkna multiplikation och division med tal mindre än 0 - utan räknare
Jag löser minst tre uppgifter korrekt.
1. PROBLEMLÖSNING
Fundera ut lösning till en textfråga utan given metod.
Jag löser uppgiften på ett fungerande sätt och ger ett korrekt svar.
1. RESONEMANG
Se olika lösningar till en uppgift och förklara hur någon har tänkt.
Jag ger godtagbara motiveringar till minst två av grupperna.

E/C-nivå

I den andra delen av provet kan jag visa kunskaper som motsvarar både E- och C-nivå.
E
C
A
2. BEGREPP
Anger ett tal som stämmer med så många givna förutsättningar som möjligt.
Jag anger ett tal som stämmer in på minst fyra av punkterna.
Jag ger ett korrekt svar.
2. METOD
Beräkna värde av uttryck som innehåller olika räknesätt, samt förändra värde med hjälp av parenteser.
Jag löser a-uppgiften korrekt, eller sätter ut en parentes och beräknar uttrycket korrekt.
Jag löser a-uppgiften, sätter ut parenteser och beräknar värdet av två nya uttryck korrekt.
2. PROBLEMLÖSNING
Beräkna tid.
Jag påbörjar lösningen av problemet, t.ex beräknar tiden för landning svensk tid
Jag löser problemet på ett väl fungerande sätt med korrekt svar.
2. RESONEMANG
Se olika lösningar och förklara hur någon har tänkt.
Jag ger en korrekt motivering till hur någon av eleverna kan ha tänkt.
Jag ger korrekta motiveringar till hur alla elever kan ha tänkt.

C/A-nivå

I den tredje delen av provet kan jag visa kunskaper som motsvarar C- och A-nivå.
E
C
A
3. BEGREPP
Visa kunskaper om primtal.
Jag väljer bort minst 5 av talen med motivering.
Jag ger korrekt svar med motivering.
3. METOD
Utan miniräknare beräkna uttryck som innehåller flera räknesätt, parenteser samt decimaltal.
Jag ger minst 2 korrekta svar.
Jag ger 4 korrekta svar.
3. PROBLEMLÖSNING
Visa kunskaper om tallinjen.
Jag ger ett korrekt svar med redovisad lösning.
Jag ger två korrekta svar med redovisade lösningar.
3. RESONEMANG
Visa resonemang kring en problemlösningsuppgift som handlar om talföljder.
Jag ger korrekt svar, men motiveringen är bristfällig. Jag för ett resonemang men drar inte rätt slutsats.
Jag ger korrekt svar och tydlig motivering.

ALLA UPPGIFTER - KOMMUNIKATION

Hur tydlig min redovisning är bedöms i ALLA uppgifter och visas här nedan.
E
C
A
1-3 KOMMUNIKATION
Hur den skriftliga redovisningen är.
Jag redovisar på ett i huvudsak fungerande sätt. Redovisningen är möjlig att följa men har vissa brister.
Jag redovisar på ett ändamålsenligt sätt Redovisningen är tydlig och lätt att följa.
Jag redovisar på ett ändamålsenligt och effektivt sätt. Redovisningen är mycket tydlig och visar lösningar på ett matematiskt effektivt sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: