Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

MATEMATIK - Tal och Talförståelse - år 7

Skapad 2020-10-20 14:40 i Läroverket Hudiksvall
Denna matris visar bedömning av området som heter TAL i år 7. Eleverna har bedömts med hjälp av prov, problemlösning samt gruppdiskussioner som visar specifikt resonemangs och kommunikationsförmågan.
Grundskola 7 Matematik

Denna matris används för att bedöma resonemang och kommunikation vid gruppdiskussioner samt problemlösning, metod och begreppsförståelsen i området tal.

E
C
A
Problemlösnings
Du väljer och använder metoder som passar ganska bra för att lösa prblemen
Du väljer och använder metoder som passar bra för att lösa prblemen
Du väljer och använder metoder som passar mycket bra för att lösa prblemen
Begreppsförtåelse
Du har baskunskaper om matematiska begrepp. Du använder dem på ett ganska bra sätt.
Du har goda kunskaper om matematiska begrepp. Du använder dem på ett bra sätt.
Du har mycket goda kunskaper om matematiska begrepp. Du använder dem på ett mycket bra sätt.
Metod
Du kan göra uträkningar i aritmetik på ett ganska bra sätt. Du väljer och använder metoder som passar ganska bra för att göra uträkningarna.
Du kan göra uträkningar i aritmetik på ett bra sätt. Du väljer och använder metoder som passar bra för att göra uträkningarna.
Du kan göra uträkningar i aritmetik på ett mycket bra sätt. Du väljer och använder metoder som passar mycket bra för att göra uträkningarna.
deltagande i gruppuppgift
Du deltar i resonemanget och en viss del av det du säger stämmer med det vi lärt oss
Du deltar i resonemanget och det du säger stämmer till större delen med det vi lärt oss
Du deltar i resonemanget och allt du säger stämmer med det vi lärt oss
ressonemang i gruppuppgift
Du kan diskutera på ett enkelt sätt hur man kan välja att lösa matteproblem och om resultaten är rimliga
Du kan diskutera på ett utvecklat sätt hur man kan välja att lösa matteproblem och om resultaten är rimliga
Du kan diskutera på ett välutvecklat sätt hur man kan välja att lösa matteproblem och om resultaten är rimliga
kommunikation
Du kan förklara och prata på ett ganska bra sätt om hur man kan göra uträkningar
Du kan förklara och prata på ett bra sätt om hur man kan göra uträkningar
Du kan förklara och prata på ett mycket bra sätt om hur man kan göra uträkningar
kommunikation i gruppuppgift
Du kan förklara hur du har tänkt och förstå hur andra har tänkt ganska bra
Du kan förklara hur du har tänkt och förstå hur andra har tänkt bra
Du kan förklara hur du har tänkt och förstå hur andra har tänkt mycket bra
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: