Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Biologi åk 5 - Kroppen

Skapad 2020-10-20 16:00 i Förslöv skola F-9 Båstad
Vi har arbetat med människokroppen under ett par veckor där vi arbetat och tränat på följande.
Grundskola 4 – 6 Biologi

Rubrik 1

Träna mer
Här behöver du träna mer för att uppnå de grundläggande kunskaperna. Du har kanske inte visat tillräckligt eller behöver träna mer.
Grundläggande kunskaper
Du har visat de grundläggande kunskaper för att bli godkänd inom just dessa kunskaper.
Mer än grundläggande kunskaper
Du har visat att du har mer än grundläggande kunskaper inom dessa kunskaper.
Utmärkta kunskaper
Du visar en högre nivå och visat prov på hög kvalité.
Samtal och diskutera
Samtal och diskutera. Använda information i diskussioner.
  • Bi  E 6
  • Bi  E 6
  • Bi  E 6
Du kan med hjälp samtala om och diskutera enkla frågor som rör hälsa genom att ställa frågor och med hjälp framföra och bemöta åsikter på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt. Du kan med hjälp använda informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med viss anpassning till sammanhanget.
Du kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör hälsa genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt. Du kan använda informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med viss anpassning till sammanhanget.
Du kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör hälsa genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt. Du kan använda informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med relativt god anpassning till sammanhanget.
Du kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem. Du kan använda informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med god anpassning till sammanhanget.
Sammanhang och kunskaper
Kunskaper om området som göra att du kan skapa sammanhang mellan områden.
  • Bi  E 6
  • Bi  E 6
  • Bi  E 6
Du har med hjälp grundläggande kunskaper om biologiska sammanhang och visar det med hjälp genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av biologins begrepp. I enkla och till viss del underbyggda resonemang om hälsa, sjukdom och pubertet kan du relatera till några samband i människokroppen. Dessutom berättar du om livets utveckling och ger exempel på organismers anpassningar till olika livsmiljöer.
Du har grundläggande kunskaper om biologiska sammanhang och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av biologins begrepp. I enkla och till viss del underbyggda resonemang om hälsa, sjukdom och pubertet kan du relatera till några samband i människokroppen. Dessutom berättar du om livets utveckling och ger exempel på organismers anpassningar till olika livsmiljöer.
Du har goda kunskaper om biologiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på enkla samband inom dessa med relativt god användning av biologins begrepp. I utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om hälsa, sjukdom och pubertet kan du relatera till några samband i människokroppen. Dessutom berättar du om livets utveckling och visar på samband kring organismers anpassningar till olika livsmiljöer.
Du har mycket goda kunskaper om biologiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på enkla samband inom dessa och något gemensamt drag med god användning av biologins begrepp. I välutvecklade och väl underbyggda resonemang om hälsa, sjukdom och pubertet kan du relatera till några samband i människokroppen. Dessutom berättar du om livets utveckling och visar på mönster i organismers anpassningar till olika livsmiljöer.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: