Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Narrative Writing

Skapad 2020-10-20 19:16 i Gemensamt i Linköping Linköping
Writing a narrative for English 5
Gymnasieskola 1 – 3 Engelska
F
E
C
A
Anpassning
Texten stämmer med uppgiften i både språk och typ. Texten håller sig till ramarna för uppgiften.
Texten håller sig inte till uppgiftens ramar. Språket är inte anpassat efter uppgiftstyp.
Texten håller sig till viss del inom uppgiftens ramar. Språket är till viss del anpassat efter uppgiftstyp i ton och variation.
Texten håller sig relativt väl inom uppgiftens ramar. Språket är relativt väl anpassat efter uppgiftstyp i ton och variation.
Texten håller sig helt och hållet till uppgiftens ramar. Språket väl anpassat i ton och variation utifrån uppgiftstyp.
Struktur och Innehåll
Tydlighet, variation, strukturoch sammanhang i texten. Röd tråd och styckeindelning
Texten saknar tydlighet, variation och är inte sammanhängande.
Texten är till viss del sammanhängande och tydlig med viss struktur. Inledning, avslutning och struktur fungerar men texten saknar markörer och länkning som binder samman till en fungerande helhet.
Texten är relativt sammanhängande och relativt strukturerat med inledning, avslutning och styckeindelning. Viss textbindning finns
Texten är sammanhängande och strukturerad med god inledning, avslutning samt styckeindelning. Markörer och länkning binder samman till en väl fungerande enhet.
Vokabulär, idiomatik, fraseologi, strategi och språkriktighet
Ord och uttryck samt språkriktighet som ger tydlighet, variation och gör det sammanhängande.
Språket är enkelt och har många brister i vokabulär Inslag av direktöversatta svenska uttryck eller svenska ord. Texten brister i språkriktighet så som punkt, stor bokstav och kommatecken
Texten har enkelt, stundtals oidiomatiskt språk men med visst flyt. Från viss variation på ordförrådet Visar strategisk kompetens (= ingen svenska) och budskapet når ut. Texten visar relativt god språkriktighet vad gäller stor bokstav, punkt och kommatecken
Texten har bra flyt. Adekvat ordförråd. (Något enkelt men anpassat till sammanhanget). Från en del oidiomatiska uttryck till god fraseologi. Eleven tar risker i sitt skrivande men språkförmågan räcker inte alltid till. Texten visar god språkriktighet
Texten har god språkbehandling med variation och tydlighet. Ordförrådet är väl anpassat till det skribenten vill uttrycka. Bra flyt. Idiomatiskt korrekt. Texten visar mycket god språkriktighet.
Grammatisk kompetens
ordföljd, meningsbyggnad, s/v agreement. Who/which, verbfel: buyed ordföljd
Texten brister i grammatiska strukturer så som verb, pronomen och ordföljd
Texten fungerar till viss del vad gäller grammatiska strukturer så som verb, pronomen och ordföljd
Texten visar relativt gott flyt i språkliga och grammatisk strukturer så som verb, pronomen och ordföljd
Texten präglas av grammatisk säkerhet.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: