Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

bedömningsmatris Reportage

Skapad 2020-10-21 08:19 i Ljungsbro skola Linköping
Matris för reportage
Grundskola 7 – 9 Svenska Svenska som andraspråk

Reportage

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Form
Texten fungerar i huvudsak som ett reportage. Du har en intervju, enkel fakta och enkla beskrivningar.
Texten fungerar relativt väl som ett reportage Du har en intervju, utvecklad fakta och utvecklade beskrivningar.
Texten fungerar väl som ett reportage. Du har en intervju, välutvecklad fakta och välutvecklade beskrivningar.
Innehåll
Du har fått med rubrik, ingress, brödtext och bild med bildtext.
Du har fått med en utvecklad rubrik, ingress, brödtext och bild med bildtext.
Du har fått med en mycket väl utvecklad rubrik, ingress, brödtext och bild med bildtext.
Struktur
Reportaget är i huvudsak sammanhängande och i huvudsak logiskt uppbyggd med enkel textbindning. Du försöker blanda fakta med beskrivningar och intervjun.
Reportaget är sammanhängande och till stor del logiskt uppbyggd med utvecklad textbindning. Du blandar fakta med beskrivningar och intervjun på ett fungerande sätt.
Reportaget är sammanhängande och logiskt uppbyggd med välutvecklad textbindning. Du blandar fakta med beskrivningar och intervjun på ett välfungerande sätt.
Språk
Du tillämpar viss språklig variation men ordvalet är i huvudsak enkelt. Meningsbyggnaden är enkel och fungerar i huvudsak. Du använder språket för att "måla en bild" på ett enkelt sätt.
Ordvalet är varierat och passar till stor del för en notis. Meningsbyggnaden är varierad och relativt väl fungerande. Du använder språket för att "måla en bild" på ett fungerande sätt.
Ordvalet är träffande, varierat och specifikt. Det passar väl för en notis. Meningsbyggnaden är varierad, träffsäker och väl fungerande. Du använder språket för att "måla en bild" på ett välfungerande sätt.
Skrivregler
Du följer i huvudsak skriftspråkets normer för exempelvis skiljetecken, styckeindelning och stavning.
Du följer relativt väl skriftspråkets normer för exempelvis skiljetecken, styckeindelning och stavning.
Du följer väl skriftspråkets normer för exempelvis skiljetecken, styckeindelning och stavning.

Ny rubrik

För elever som läser svenska som andra språk
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Strategier
Du kan använda strategier för att göra dig förstådd om sådana behövs. Strategierna fungerar i huvudsak.
Du kan använda strategier för att göra dig förstådd om sådana behövs. Strategierna fungerar RELATIVT VÄL.
Du kan använda strategier för att göra dig förstådd om sådana behövs. Strategierna fungerar VÄL.
Språk
Du använder en i huvudsak fungerande kombination av vardagsspråk och ämnesrelaterat språk.
Du använder en ÄNDAMÅLSENLIG kombination av vardagsspråk och ämnesrelaterat språk.
Du använder en ÄNDAMÅLSENLIG OCH EFFEKTIV kombination av vardagsspråk och ämnesrelaterat språk.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: