Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Hörförståelse - engelska

Skapad 2020-10-21 09:12 i Tråsättraskolan Österåker
Allmän matris hörförståelse
Grundskola 7 – 9 Engelska
Ännu inte E
E
C
A
Hörförståelse
Du visar din förmåga att förstå talad engelska från olika medier och sammanhang, samt med viss regional och social färgning.
  • En  E 9
  • En  E 9
  • En  E 9
  • En  C 9
  • En  C 9
  • En  C 9
  • En  A 9
  • En  A 9
  • En  A 9
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i talad engelska i måttligt tempo. Eleven visar sin förståelse genom att översiktligt redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet. Eleven välja och använda sig av någon strategi för lyssnande och läsning.
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta väsentliga detaljer i talad engelska i måttligt tempo. Eleven visar sin förståelse genom att välgrundat redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med tillfredsställande resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet. Eleven i viss utsträckning välja och använda sig av strategier för lyssnande och läsning.
Eleven kan förstå såväl helhet som detaljer i talad engelska i måttligt tempo. Eleven visar sin förståelse genom att välgrundat och nyanserat redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med gott resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet. Eleven i viss utsträckning välja och använda sig av strategier för lyssnande och läsning.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: