Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Miljövänlig förvaring - Symaskinsbroderi TX

Skapad 2020-10-21 20:35 i Nosabyskolan Kristianstad
Slöjd åk 8 Inlärningskriterier och formativ bedömning
Grundskola 8 Slöjd

Miljövänlig förvaring - Symaskinsbroderi TX

(I denna uppgift väljer du mellan paper piecing och symaskinsbroderi TX)

Miljövänlig förvaring - Symaskinsbroderi TX

 • Sl  7-9   Metall, textil och trä, deras kombinationsmöjligheter med varandra och med andra material, till exempel nyproducerade och återanvända material. Hur material kan kombineras med digital teknik.
 • Sl  7-9   Handverktyg, redskap och maskiner hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
 • Sl  7-9   Två- och tredimensionella skisser, modeller, mönster och arbetsbeskrivningar, såväl med som utan digitala verktyg. Hur de kan läsas, följas och kopplas till matematiska beräkningar.
 • Sl  7-9   Arbetsmiljö och ergonomi, till exempel ljudnivå och arbetsställningar.
 • Sl  7-9   Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning och värdering och hur delarna i arbetsprocessen samverkar och påverkar resultatet.
 • Sl  7-9   Undersökande av olika materials form, funktion och konstruktionsmöjligheter.
 • Sl  7-9   Dokumentation i ord och bild av arbetsprocessen och resultatet, såväl med som utan digitala verktyg.
 • Sl  7-9   Arkitektur, konst och design som inspirationskällor och förebilder vid bearbetning av egna idéer.
 • Sl  7-9   Egen formgivning med hjälp av olika material, färger och former.
 • Sl  7-9   Design, konsthantverk, hemslöjd och andra slöjdformer i det offentliga rummet.
 • Sl  7-9   Olika material och hur de produceras utifrån ett hållbarhetsperspektiv.
Nivå 1
LÄGSTA NIVÅ
Nivå 2
MITTEN NIVÅ
Nivå 3
HÖGSTA NIVÅ
Slöjdföremål...
Del av kunskapskrav: 1A (Mål 1)
 • Sl  E 9
 • Sl  C 9
 • Sl  A 9
Gör ett symaskinsbroderi motiv, som passar ihop med ditt hårda material, med cirka 12 st bitar och sy med symaskin, använd dig av lager som börjar med bakgrund och slutar med detaljer längst fram.
Gör ett noggrant och detaljrikt symskinsbroderi med cirka 20 st bitar, av tyger med olika färger, färgnyanser, yta eller struktur som framhäver motivet.
Gör ett symaskinsbroderi med fristående detaljer som är beroende av varandra och tillsammans bildar en helhet.
Slöjdföremål...
Del av kunskapskrav: 1B (Mål 1)
 • Sl  E 9
 • Sl  C 9
 • Sl  A 9
Välj återbrukade, överblivna eller miljövänliga, tunnare vävda tyger som är enkla att sy med i färger som passar det planerade symaskins- broderiet.
Välj tydligt avgränsade former som ger motivet skärpa eller lägg till extra yta som gör det möjligt att överlappa för att undvika glipor.
Använd dig både av avgränsade former och planerad överlappning för att skapa djup.
Slöjdföremål...
Del av kunskapskrav: 1C (Mål 1)
 • Sl  E 9
 • Sl  C 9
 • Sl  A 9
Gör 1 st färglagd skiss med uppskattade måttangivelser, som visar din idé på temat ’’en miljövänlig förvaring’’.
Gör minst 2 st noggranna skisser där de olika idéerna tydligt visar materialval, färger, hur hårda och mjuka teknikerna ska användas.
Gör en skalenlig ritning i minst 2 st olika vyer med måttangivelser på olika delar som går att arbeta efter.
Använda redskap...
Del av kunskapskrav: 1D (Mål 1)
 • Sl  E 9
 • Sl  C 9
 • Sl  A 9
Öva på att skära ut mindre tygbitar med skalpell, stryk fast dem på bakgrundstyget innan du syr med symaskinen, vid fritt symaskinsbroderi plockar du bort pressar- foten, kopplar loss matar- tänderna och ställer den övre trådspänningen på 0.
Fortsätt att öva med symaskinsbroderi redskapen tills dina händer blir säkrare på att använda dem.
Använd symaskinsbroderi redskapen på ett säkert sätt och skapa ett sytt symaskinsbroderi motiv av hög kvalitet med hjälp av dina erfarenheter.
Tillvägagångssätt...
Del av kunskapskrav: 2A (Mål 2)
 • Sl  E 9
 • Sl  C 9
 • Sl  A 9
Berätta om ditt använda material är ett bra alternativ utifrån symaskinsbroderi, kvalitet (funktion) och miljösynpunkt.
Motivera hur du använt dina material utifrån minst 2 st kvalitets- och miljöaspekter.
Motivera utförligt hur du har använt olika material och tekniker för att tänka resurssnålt och samtidigt ge slutprodukten en hög kvalitet.
Inspirationsmaterial...
Del av kunskapskrav: 2B (Mål 2)
 • Sl  E 9
 • Sl  C 9
 • Sl  A 9
Välj minst 2 st exempel från filmerna ’’Jag går hellre naken’’ och ’’Den giftblå floden’’ som visades, i samband med presentationen av uppgiften, och låt dig inspireras av dem i ditt arbete med en ’’Miljövänlig förvaring’’.
Välj minst 2 exempel på FN:s miljömål, som finns framtagna till uppgiften, och låt dig inspireras av dem i ditt arbete med en ’’Miljövänlig förvaring’’.
Välj 1 st eller fler miljöexempel med kopplingar till uppgiften från egna källor som du hänvisar till.
Kombinera…
Del av kunskapskrav: 2C (Mål 2)
 • Sl  E 9
 • Sl  C 9
 • Sl  A 9
Pröva att överföra en del av ett pappersmotiv till tyg med hjälp av kalkerpapper och vliesofix., både med tydligt avgränsade former och med extra yta som gör det möjligt att överlappa.
Ompröva genom att jämföra och välja mellan de båda tillvägagångssätten.
Ompröva genom att systematiskt jämföra och välja under hela arbetsprocessen.
Arbetsprocessen…
Del av kunskapskrav: 2D (Mål 2)
 • Sl  E 9
 • Sl  C 9
 • Sl  A 9
Fråga läraren steg för steg hur du tar dig vidare i uppgiften om du är osäker på vad du ska göra.
Föreslå själv lämpliga möjligheter att komma vidare i uppgiften och få hjälp av läraren att välja ut ett bra tillvägagångssätt
Välj självständigt lämpliga tillvägagångssätt som tar dig vidare i uppgiften.
Ge omdömen…
Del av kunskapskrav: 3A (Mål 3)
 • Sl  E 9
 • Sl  C 9
 • Sl  A 9
Dokumentera arbetsprocessen genom att fotografera och beskriva händelseförloppet.
Beskriv händelseförloppet mer utförligt och sakligt tillsammans med tillhörande tydliga bilder som t.ex. är inzoomade och beskurna.
Beskriv händelseförloppet i flera led - både när det går mindre bra och när det går fantastiskt bra.
Ge omdömen...
Del av kunskapskrav: 3B (Mål 3)
 • Sl  E 9
 • Sl  C 9
 • Sl  A 9
Lär dig innebörden av orden: vlisofix, skalpell, skärmatta, överlappning, lager, stuvar och återbruk.
Använd aktuella ‘‘symaskinsbroderi ord’’ i beskrivningen av händelseförloppet och sätt in dem i rätt sammanhang.
Använd även andra ‘‘aktuella slöjdord’’ i beskrivningen av händelseförloppet.
Tolka...
Del av kunskapskrav: 4A (Mål 4)
 • Sl  E 9
 • Sl  C 9
 • Sl  A 9
Ingår inte i uppgiften.
Ingår inte i uppgiften.
Ingår inte i uppgiften.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: