Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bedömningsstöd i SO 1-3

Skapad 2020-10-21 21:10 i Grindskolan Norrtälje
SO åk 1-3
Grundskola 1 – 3 Samhällskunskap SO (år 1-3) Historia Geografi Religionskunskap

SO:
Bedömningen sker utifrån det undervisningen har behandlat, på den kunskapsnivå som är rimlig för årskursen. Kunskapskrav för godtagbara kunskaper i slutet av årskurs 3.

Bedömningen sker utifrån det undervisningen har behandlat, på den kunskapsnivå som är rimlig för årskursen. Kunskapskrav för godtagbara kunskaper i slutet av årskurs 3
Nivå 1
Nivå 2
Klassen arbetat med
1
Eleven har delvis grundläggande kunskaper om några mänskliga rättigheter och barnets rättigheter, och visar med stöd det genom att ge exempel på vad de kan innebära i skolan och hemma.
Eleven har grundläggande kunskaper om några mänskliga rättigheter och barnets rättigheter, och visar det genom att ge exempel på vad de kan innebära i skolan och hemma.
Kunskapskrav som har arbetats med.
2
Eleven kan med stöd samtala om normer och regler i vardagen och ge exempel på varför de kan behövas.
Eleven kan samtala om normer och regler i vardagen och ge exempel på varför de kan behövas.
Kunskapskrav som har arbetats med.
3
Vidare kan eleven med stöd beskriva hur möten brukar organiseras och genomföras.
Vidare kan eleven beskriva hur möten brukar organiseras och genomföras.
Kunskapskrav som har arbetats med.
4
Eleven beskriver med stöd även några olika betalningsformer och anger vad några vanliga varor och tjänster kan kosta.
Eleven beskriver även några olika betalningsformer och anger vad några vanliga varor och tjänster kan kosta.
Kunskapskrav som har arbetats med.
5
Eleven kan med stöd utifrån närområdet beskriva hur naturen och miljön kan påverka var människor bor och arbetar.
Eleven kan utifrån närområdet beskriva hur naturen och miljön kan påverka var människor bor och arbetar.
Kunskapskrav som har arbetats med.
6
Eleven anger med stöd några viktiga samhällsfunktioner, och ger exempel på yrken och verksamheter i närområdet.
Eleven anger några viktiga samhällsfunktioner, och ger exempel på yrken och verksamheter i närområdet.
Kunskapskrav som har arbetats med.
7
Dessutom kan eleven med stöd ange några orsaker till att människor flyttar från en plats till en annan, och ge exempel på vad en flytt kan innebära för barn och familjer.
Dessutom kan eleven ange några orsaker till att människor flyttar från en plats till en annan, och ge exempel på vad en flytt kan innebära för barn och familjer.
Kunskapskrav som har arbetats med.
8
Eleven beskriver med stöd hur olika handlingar i vardagen kan påverka miljön, och ger utifrån detta förslag på hur man kan bidra till hållbar utveckling.
Eleven beskriver hur olika handlingar i vardagen kan påverka miljön, och ger utifrån detta förslag på hur man kan bidra till hållbar utveckling.
Kunskapskrav som har arbetats med.
9
Eleven identifierar med stöd riskfyllda platser i närområdets trafikmiljö och ger exempel på hur man kan minska riskerna genom ett säkert beteende i trafiken.
Eleven identifierar riskfyllda platser i närområdets trafikmiljö och ger exempel på hur man kan minska riskerna genom ett säkert beteende i trafiken.
Kunskapskrav som har arbetats med.
10
Eleven kan med stöd undersöka hemortens historia och ger då exempel på människors levnadsvillkor under olika perioder.
Eleven kan undersöka hemortens historia och ger då exempel på människors levnadsvillkor under olika perioder.
Kunskapskrav som har arbetats med.
11
Eleven gör med stöd då enkla jämförelser mellan livet förr och nu utifrån människors berättelser och olika skildringar.
Eleven gör då enkla jämförelser mellan livet förr och nu utifrån människors berättelser och olika skildringar.
Kunskapskrav som har arbetats med.
12
Dessutom beskriver eleven med stöd hur man kan iaktta spår av forntiden i naturen och i språkliga uttryck.
Dessutom beskriver eleven hur man kan iaktta spår av forntiden i naturen och i språkliga uttryck.
Kunskapskrav som har arbetats med.
13
Eleven kan med stöd även beskriva delar av människans tidiga historia genom att ge exempel på människors levnadsvillkor och några viktiga händelser.
Eleven kan även beskriva delar av människans tidiga historia genom att ge exempel på människors levnadsvillkor och några viktiga händelser.
Kunskapskrav som har arbetats med.
14
Vidare kan eleven med stöd i viss utsträckning använda tidslinjer och några olika tidsbegrepp för att ange händelser i tid.
Vidare kan eleven i viss utsträckning använda tidslinjer och några olika tidsbegrepp för att ange händelser i tid.
Kunskapskrav som har arbetats med.
15
Eleven kan med stöd samtala om elevnära livsfrågor.
Eleven kan samtala om elevnära livsfrågor.
Kunskapskrav som har arbetats med.
16
Dessutom beskriver eleven med stöd några platser för religionsutövning, och kopplar samman dessa med religioner som utövas i närområdet.
Dessutom beskriver eleven några platser för religionsutövning, och kopplar samman dessa med religioner som utövas i närområdet.
Kunskapskrav som har arbetats med.
17
Eleven kan med stöd ge exempel på någon högtid, symbol och central berättelse från kristendomen, islam och judendomen.
Eleven kan ge exempel på någon högtid, symbol och central berättelse från kristendomen, islam och judendomen.
Kunskapskrav som har arbetats med.
18
Eleven återger med stöd delar av innehållet i några berättelser ur Bibeln, samt i berättelser om gudar och hjältar i olika myter.
Eleven återger delar av innehållet i några berättelser ur Bibeln, samt i berättelser om gudar och hjältar i olika myter.
Kunskapskrav som har arbetats med.
19
Dessutom ger eleven med stöd exempel på kristendomens roll i skolan och hemorten förr i tiden.
Dessutom ger eleven exempel på kristendomens roll i skolan och hemorten förr i tiden.
Kunskapskrav som har arbetats med.
20
Eleven kan med stöd ta del av enkel information i olika medier och samtala om elevnära samhällsfrågor genom att framföra synpunkter, ge kommentarer och ställa frågor.
Eleven kan ta del av enkel information i olika medier och samtala om elevnära samhällsfrågor genom att framföra synpunkter, ge kommentarer och ställa frågor.
Kunskapskrav som har arbetats med.
21
Eleven kan med stöd också söka information om samhället och naturen genom enkla intervjuer, observationer och mätningar, och göra enkla sammanställningar av resultaten så att innehållet klart framgår.
Eleven kan också söka information om samhället och naturen genom enkla intervjuer, observationer och mätningar, och göra enkla sammanställningar av resultaten så att innehållet klart framgår.
Kunskapskrav som har arbetats med.
22
Eleven gör med stöd enkla undersökningar av omvärlden, och kan då använda karta, jordglob, väderstreck och rumsliga begrepp för att återge namn och beskriva lägen och storleksrelationer på världsdelarna och andra för eleven betydelsefulla platser och länder.
Eleven gör enkla undersökningar av omvärlden, och kan då använda karta, jordglob, väderstreck och rumsliga begrepp för att återge namn och beskriva lägen och storleksrelationer på världsdelarna och andra för eleven betydelsefulla platser och länder.
Kunskapskrav som har arbetats med.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: