Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Skrivutveckling i åk 1-3, SVENSKA SOM ANDRASPRÅK

Skapad 2020-10-22 10:05 i Brunnsparksskolan Helsingborg
SVENSKA SOM ANDRASPRÅK: Skolverkets obligatoriska bedömningsstöd för åk 1-3. Tips från Unikum: http://support.unikum.net/dokumentation/skolverkets-obligatoriska-bedomningsstod Läs mera på Skolverkets sida: https://bp.skolverket.se/web/bs_gr_grgrsve01_1-3/information
Grundskola 1 – 3 Svenska som andraspråk

Genom att följa varje elevs utveckling kan behov av olika stöd eller extra stimulans upptäckas tidigt.
Riktmärkena är att eleven minst bör ha klarat avstämning A i åk 1, avstämning B i åk 2 och avstämning C i åk 3. Avstämning C samspelar med kunskapskraven i årskurs 3 som prövas i det nationella provet.

Begreppsförklaring:
Versaler: Stora bokstäver.
Gemener: Små bokstäver.

Avstämning A
Avstämning B
Avstämning C
Eleven börjar skriva för att uttrycka sig.
Eleven skriver kortare texter med enkelt innehåll.
Eleven skriver längre texter med handling och innehåll.
Eleven har skrivriktningen klar för sig.
Eleven skriver så att texten är läslig för eleven själv och för andra.
Eleven skriver läsligt med gemener och versaler.
Eleven prövar att skriva för att kommunicera.
Eleven skriver text för att kommunicera.
Eleven skriver berättande texter med röd tråd och i huvudsak fungerande handling.
Eleven utforskar skrivandet genom att använda versaler och/eller gemener.
Eleven använder de flesta versaler och gemener på ett korrekt sätt.
Eleven skriver beskrivande texter där innehållet blir begripligt.
Eleven gör ofta mellanrum mellan orden.
Eleven gör mellanrum mellan orden.
Eleven söker och hämtar information från någon anvisad källa.
Eleven kopplar ihop i stort sett alla bokstavsljud med bokstäver.
Eleven kan stava några för eleven vanligt förekommande ord.
Eleven kan stava många för eleven vanliga ord.
Eleven bildar oftast meningar men markerar dem inte med stor bokstav och punkt mer än sporadiskt.
Eleven visar förmåga att markera meningar med stor bokstav och punkt.
Eleven markerar meningar med stor bokstav, punkt och och frågetexten i egna texter.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: