Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

SVENSKA SOM ANDRASPRÅK kunskapskrav åk 3, Kunskapsstaden Helsingborg

Skapad 2020-10-22 10:08 i Brunnsparksskolan Helsingborg
Grundskola 1 – 3 Svenska som andraspråk

Genom undervisningen i ämnet svenska som andraspråk ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att...

Nedan hittar du kunskapskraven för godtagbara kunskaper i slutet av årskurs 3.
  • SvA   formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  • SvA   läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  • SvA   anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  • SvA   välja och använda språkliga strategier,
  • SvA   urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  • SvA   söka information från olika källor och värdera dessa.
Eleven kan läsa bekanta och elevnära texter med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerande sätt.
Genom att kommentera och återge några för eleven viktiga delar av innehållet på ett enkelt sätt visar eleven grundläggande läsförståelse.
Eleven kan utifrån egna referensramar föra enkla resonemang om texternas tydligt framträdande budskap och relatera detta till egna erfarenheter.
Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator. I texterna kan eleven använda stor bokstav, punkt och frågetecken samt stava ord som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter.
De berättande texter eleven skriver har en enkel röd tråd samt i huvudsak fungerande handling.
Eleven kan söka information ur någon anvisad källa.
Eleven kan återge grundläggande delar av informationen i enkla former av faktatexter. Faktatexterna innehåller egna formuleringar och grundläggande ämnesspecifika ord och begrepp som används så att innehållet blir begripligt.
Genom att kombinera sina texter med bilder kan eleven förtydliga och förstärka sina budskap.
Eleven kan utifrån givna frågor om texters innehåll och språk ge enkla omdömen om sina egna och andras texter samt utifrån respons bearbeta och förtydliga sina texter på ett enkelt sätt.
Eleven har ett grundläggande ordförråd som kan användas i samtal om elevnära frågor och ämnen.
I samtalen ställer eleven frågor, ger kommentarer och framför egna åsikter.
När eleven berättar om vardagliga händelser beskriver eleven dem så att det huvudsakliga innehållet framgår.
Eleven kan ge och ta enkla muntliga instruktioner.
Vid samtal använder eleven i huvudsak fungerande språkliga strategier för att göra sig förstådd. Eleven kan uppmärksamma när språkliga missförstånd uppstår och ber då om förtydliganden.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: