Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Stone Cold- Group Talk and Summary

Skapad 2020-10-22 10:38 i Anders Ljungstedts gymnasium Linköping
Boksamtal och skriftlig summering där fokus ligger på förmåga att visa förståelse genom att berätta och diskutera
Gymnasieskola Engelska

Book talk and written report

F
På väg mot E
E
På väg mot C
C
På väg mot A
A
Innehåll/ Förståelse
Grad av koppling till ämnet och innehållet. Hur väl innehållet är utrett och diskuterat/analyserat/beskrivet med exempel och perspektiv. Visar förståelse för innehållet, budskap, symboler och kan dra slutsatser utifrån det både muntligt och skriftligt
Brister i redogörelse, diskussion och analys och slutsats. Visar inte tillräcklig förståelse för innehållet
Når ännu inte alla delar för E
Översiktlig redogörelse, diskussion och analys och slutsats. Visar huvudsaklig förståelse för innehåll och tydliga detaljer
Når E och är på väg mot C
Välgrundad redogörelse, diskussion och analys och slutsats. Visar huvudsaklig förståelse för innehåll och väsentliga detaljer. Visar förmåga att till viss del läsa mellan raderna
Når C och är på väg mot A
Välgrundad och nyanserad redogörelse diskussion och analys. Visar förståelse för både helhet och underliggande detaljer. Visar förmåga att läsa mellan raderna
Struktur
Röd tråd/ Disposition/ Yttre struktur hela textens inre struktur och uppbyggnad. beskriver elevens förmåga att presentera budskap och ordna satser så att de bildar sammanhängande helheter i skrift.
Framställningen är inte tillräcklig strukturerad, sammanhängande varierad och tydlig
Når ännu inte alla delar för E
Framställningen har en viss struktur är till viss del sammanhängande, tydlig och varierad.
Når E och är på väg mot C
Framställningen är strukturerad och har en tydlig struktur. Framställningen är sammanhängande tydlig och varierad
Når C och är på väg mot A
Framställningen är välstrukturerad och väldisponerad med en tydlig, klar struktur som är väl anpassad till ämne, genre och syfte och som bidrar till att göra framställningen tillgänglig och verksam.
Muntlig diskussion
Engagemang och språklig kompetens för att göra sig förstådd. Strategier för att effektivisera kommunikationen och förtydliga åsikter och exempel
Deltar inte tillräckligt i den muntlig diskussionen
Når ännu inte alla delar för E
Kan på ett enkelt sätt och med enkla resonemang svara på frågor och använder enkla strategier för att göra sig förstådd
Når E och är på väg mot C
Deltar relativt aktivt i samtalet och tar relativt stort ansvar för diskussionen. Resonerar på ett relativt utförligt sätt och hittar strategier som förstärker resonemangen och förtydligar kommunikationen
Når C och är på väg mot A
Deltar aktivt och tar ansvar för diskussionen. Resonerar utförligt och nyanserat och ger exempel som förtydligar och fördjupar förståelsen. Har väl fungerande strategier för att kommunicera.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: