Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Masken

Skapad 2020-10-22 11:00 i Folkungaskolan Linköping
Självskattning
Grundskola 6 Slöjd

Lärandematris, område masken

Bildhuggeri

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Förmågor
Förmåga att följa instruktioner
Behöver öva på att förstå och följa instruktioner.
Kan följa och arbeta utifrån kortare instruktioner med hjälp av läraren.
Kan följa och arbeta utifrån längre instruktioner med viss hjälp av läraren.
Kan arbeta följa och arbeta utifrån längre instruktioner på egen hand.
Förmåga att komma på och utveckla idéer.
Behöver öva mer på att komma på och välja en idé.
Kan med hjälp av läraren och material välja en färdig idé.
Kan själv söka efter och välja en idé.
Kan själv söka efter, välja och utveckla en idé.
Förmåga att välja handlingsalternativ
Behöver öva på att lösa problem på egen hand och slutföra mina arbeten.
Kan lösa enkla problem och slutföra mina arbeten med hjälp av läraren.
Kan lösa enkla problem och slutföra mina arbeten till stor del på egen hand.
Kan lösa de flesta problem på egen hand och slutför mina arbeten självständigt.
Förmåga att välja och använda verktyg.
Behöver öva på att försöka själv samt be om hjälp.
Kan välja och använda passande verktyg och material med hjälp av läraren.
Kan välja och använda passande verktyg till stor del på egen hand.
Kan välja och använda passande verktyg på egen hand.
Förmåga att beskriva sin egen arbetsinsats.
Behöver öva på att beskriva hur mitt arbete gått till.
Kan kortfattat beskriva arbetsgången med några enkla meningar.
Kan beskriva arbetsgången med text och bild samt använda några passande ämnesord.
Kan detaljerat beskriva arbetsgången med text och bild samt använda flera passande ämnesord.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: