Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Favorit matematik 2A

Skapad 2020-10-22 13:47 i Egebyskolan Mjölby
Bedömning efter varje kapitel.
Grundskola 2 Matematik

Det här kan jag och det här behöver jag träna mer på.

Favorit matematik 2A

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Ny nivå
Ny nivå
Ny nivå
Ny nivå
Kapitel 1
Använder utvecklingsbara metoder för att utföra beräkningar med addition.Förstår och använder positionssystemet.
Behärskar räknesekvensen i olika steg uppåt och neråt.
Använder utvecklingsbara metoder för att utföra beräkningar med addition och subtraktion vid huvudräkning.
Använder likhets-och olikhetstecken och vet vad de betyder. Jämför och storleksordnar naturliga tal.
Tolkar skriftlig information med matematiskt innehåll. Skriver ett matematiskt uttryck utifrån en räknehändelse. Använder sig av olika uttrycksformer t.ex. ord, bild och symboler.
Kapitel 2
Placerar naturliga tal på tallinjen.
Utför beräkningar i addition med pengar.
Bestämmer värden av obekanta tal i likheter.
Behärskar talföljder i olika steg uppåt och neråt. (två- tre och - tiohopp
Använder utvecklingsbara metoder för att utföra beräkningar med naturliga tal vid huvudräkning med addition.
Använder utvecklingsbara metoder för att utföra beräkningar med naturliga tal vid huvudräkning med subtraktion.
Problemlösning: Tolkar skriftlig information med matematiskt innehåll. Skriver ett matematiskt uttryck utifrån en händelse.
kapitel 3
Förstår begreppen ental och tiotal
Använder skriftlig och fungerande metod för att utföra beräkningar med naturliga tal vid addition.
Använder skriftlig och fungerande metod för att utföra beräkningar med naturliga tal vid subtraktion.
Behärskar talföljder från olika naturliga tal uppåt och neråt.
Tolkar skriftlig information vid problemlösning. Skriver ett uttryck och använder sig av uppställning. Addition och subtraktion.
Bestämmer värden av obekanta tal i likheter. Förstår och använder fungerande, skriftlig räknemetod för addition.
kapitel 4
Utför beräkningar med multiplikation, huvudräkning.
Tolkar en bild och skriver ett uttryck. Visar sambandet mellan räknesätten addition och multiplikation.
Visar sambandet mellan räknesätten addition och multiplikation.
Utför beräkningar med multiplikation, huvudräkning.
Tillämpar prioriteringslagen. Mera-boken
Tolkar text, skriver ett uttryck och använder sig av olika uttrycksformer.
kapitel 5
Använder utvecklingsbara metoder för att utföra beräkningar med naturliga tal vid division, bilda grupper.
Använder utvecklingsbara metoder för att utföra beräkningar med naturliga tal vid division, dela lika.
Visar kunskaper om enkla bråk, t. ex. halv, tredjedel. fjärdedel.
Utför beräkningar med prioriteringsregeln.
Förstår och använder likhetstecknets innebörd.
Tolkar text med matematiskt innehåll vid problemlösning. Skriver ett uttryck utifrån en textuppgift.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: