Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Skriva - förklarande text, energikällor

Skapad 2020-10-22 14:20 i Noltorpsskolan 4-6 Alingsås
Matris - skriva förklarande text där fakta om två energikällor finns. Texten ska också berätta om energikällornas fördelar och nackdelar utifrån människa, djur och natur.
Grundskola 6 Svenska Svenska som andraspråk Fysik
E
C
A
Koppling till uppgiften
- eleven följer instruktionen: - eleven skriver en i huvudsak fungerande text
- eleven följer instruktionen: - eleven skriver en relativt väl fungerande text
- eleven följer instruktionen: - eleven skriver en väl fungerande text
Innehåll
Begripligt innehåll: - innehåller begripliga förklaringar till hur en förnybar och en icke förnybar energikälla fungerar -innehåller enstaka fakta om energikällornas fördelar och nackdelar för natur, människa, djur -redovisar någon källa -källan/källorna har någon kommentar som i huvudsak påvisar dess användbarhet och pålitlighet
Relativt tydligt innehåll: - innehåller relativt tydliga förklaringar till hur en förnybar och en icke förnybar energikälla fungerar -innehåller några fakta om energikällornas fördelar och nackdelar för natur, människa, djur -redovisar minst två källor -källorna har minst ett par kommentarer som relativt tydligt påvisar dess användbarhet och pålitlighet
Tydligt innehåll: - innehåller tydliga förklaringar till hur en förnybar och en icke förnybar energikälla fungerar -innehåller flera fakta om energikällornas fördelar och nackdelar för natur, människa, djur -redovisar två eller fler källor -källorna har några kommentarer som tydligt påvisar dess användbarhet och pålitlighet
Struktur
I huvudsak fungerande struktur: - uppbyggnaden går att följa - ansatser till styckeindelning finns
Relativt väl fungerande struktur: - uppbyggnaden är tydlig - textuppbyggnad med hjälp av enkla sambandsord t ex. och, men finns - relativt tydlig styckeindelning finns
Väl fungerande struktur: - uppbyggnaden lyfter texten - textuppbyggnad med hjälp av enkla sambandsord t ex. och, men finns - fungerande styckeindelning finns
Språk
Viss språklig variation: •ordvalet uppvisar viss variation Grundläggande regler för språkriktighet används med viss säkerhet: •meningsbyggnaden är i huvudsak korrekt • tempusbruket stör inte förståelsen
Förhållandevis god språklig variation: •ordvalet är relativt varierat Grundläggande regler för språkriktighet används med relativt god säkerhet: • meningsbyggnaden är relativt varierad och relativt korrekt • tempus används på ett riktigt sätt i större delen av texten
Viss språklig variation: • ordvalet uppvisar viss variation Grundläggande regler för språkriktighet används med god säkerhet: • tempusbruket används på ett riktigt sätt • meningsbyggnaden är varierad och relativt korrekt
Skrivregler
Grundläggande regler för stavning, skiljetecken används med viss säkerhet: - stor/liten bokstav används med viss säkerhet - stavfel förekommer, men de stör inte förståelsen
Grundläggande regler för stavning, skiljetecken används med relativt god säkerhet: - relativt få fel i användningen av skiljetecken - relativt få stavfel, som inte stör förståelsen
Grundläggande regler för stavning, skiljetecken används med god säkerhet: - få fel i användningen av skiljetecken - få stavfel
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: