Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Optik och akustik

Skapad 2020-10-22 21:18 i Forssaklackskolan Borlänge
Bedömningsmatris för optik och akkustik
Grundskola 7 – 9 Fysik
Når ej målen
E-nivå
C-nivå
A-nivå
Resonemang
Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang där företeelser i vardagslivet och samhället kopplas ihop med ljus och ljud
Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang där företeelser i vardagslivet och samhället kopplas ihop med ljus och ljud
Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang där företeelser i vardagslivet och samhället kopplas ihop med ljus och ljud
Ny aspekt
Begrepp, modeller, teorier
Eleven kan ge exempel på och beskriva några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människorslevnadsvillkor.
Eleven kan förklara och visa på samband mellan några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människorslevnadsvillkor.
Eleven kan förklara och generalisera kring några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människorslevnadsvillkor
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: