Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Gruppdiskussion med presentationsdel (valfri novell)

Skapad 2020-10-22 22:38 i Adolfsbergsskolan Knivsta
Grundsärskola 7 – 9

Bedömningsstöd gruppdiskussion

Behöver träna mer
Fungerar mycket bra
Presentation
Innehåll
Behöver träna på muntliga presentationer.
Eleven läser upp sin sammanfattning, sina åsikter och presenterar diskussionsfrågorna
Kommunikation
Behöver träna på att anpassa presentationen till gruppen.
Visar viss anpassning till mottagaren, t.ex. genom att titta upp, tala tydligt och visa engagemang.
Visar relativt god anpassning till mottagaren genom att titta upp, tala tydligt och presentera underlaget på ett intresseväckande eller engagerat sätt.
Visar god anpassning till mottagaren genom att titta upp, tala tydligt och presentera underlaget på ett intresseväckande och engagerat sätt.
Leda diskussion
Struktur
Behöver träna på att leda diskussioner, fördela ordet och sammanfatta diskussionen.
Eleven initierar/inbjuder till diskussionen. Eleven fördelar vid behov ordet mellan deltagarna på ett i huvudsak fungerande sätt. Eleven avslutar diskussionen inom tiden och gör ett försök till sammanfattning av diskussionen.
Eleven initierar/inbjuder till diskussionen. Eleven fördelar vid behov ordet mellan deltagarna på ett relativt väl fungerande sätt. Eleven återför diskussionen till ämnet vid behov. Eleven avslutar diskussionen inom tiden och gör en rimlig sammanfattning av diskussionen.
Eleven initierar/inbjuder till diskussionen. Eleven fördelar vid behov ordet mellan deltagarna på ett väl fungerande sätt. Eleven återför diskussionen till ämnet vid behov. Eleven avslutar diskussionen inom tiden och gör en sammanfattning av det viktigaste i diskussionen.
Delta i diskussion
Innehåll
Eleven behöver träna på att framföra åsikter med stöd av underbyggda argument.
Eleven framför åsikter med enkla och till viss del underbyggda argument.
Eleven framför åsikter med utvecklade och relativt väl underbyggda argument.
Eleven framför åsikter med utvecklade och väl underbyggda argument.
Kommunikation
Eleven behöver träna på att diskutera och ställa frågor som för diskussionen framåt. Eleven behöver träna på att lyssna.
Eleven lyssnar, ställer frågor och framför åsikter som till viss del för diskussionerna framåt Eleven praktiserar turtagning till viss del och klarar i viss utsträckning att tala tydligt och visa engagemang.
Eleven lyssnar, ställer frågor och framför åsikter som för diskussionerna framåt Eleven praktiserar turtagning relativt väl och klarar relativt väl att tala tydligt och visa engagemang.
Eleven lyssnar, ställer frågor och framför åsikter som för diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem Eleven praktiserar turtagning väl och klarar väl att tala tydligt och visa engagemang.
Språk
Ordval, formuleringar och stil
Eleven behöver träna på att anpassa språket till ämnet och gruppen.
Eleven använder i huvudsak fungerande språk för ämnet och gruppen (t.ex. ordval). Formuleringar fungerar i huvudsak.
Eleven använder ett relativt väl fungerande språk för ämnet och gruppen (t ex. ordval). Formuleringarna är varierande och relativt väl fungerande.
Eleven använder ett väl fungerande språk för ämnet och gruppen (t.ex. ordval). Formuleringarna är varierade, träffsäkra och väl fungerande.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: