Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Högläsning

Skapad 2020-10-23 13:46 i Sätra skola Sandviken
Grundskola 4 – 6 Svenska

Rubrik 1

Underlag saknas
Behöver träna mer. (Ej godtagbara kunskaper)
Godtagbara kunskaper
Goda kunskaper
Mycket goda kunskaper
FLYT (läsa högt)
Läser med flyt utan att staka sig eller fastna på ord.
PAUSER (läsa högt)
Tar minipauser där det passar; exempelvis vid punkter och kommatecken eller nya stycken.
INLEVELSE/RÄTT BETONING (läsa högt)
Läser meningarna med rätt inlevelse och rätt betoning vilket visar att man har förstått vad meningen handlar om.
TEMPO (läsa högt)
Läser i ett lagom tempo; varken för snabbt eller för långsamt.
RÄTTAR SIG (läsa högt)
Hör själv om hen läser fel och rättar sig genom att läsa om.
SVÅRA ORD (läsa högt)
Ljudar ut och listar ut svåra ord.
LÄSER ALLA ORD (läsa högt)
Missar inga ord och lägger inte till några ord.
UTTALAR ALLA ORD (läsa högt)
Läser alla ord riktigt genom att uttala alla ljud och ändelser.
TYDLIGHET (läsa högt)
Läser orden tydligt.
ORTOGRAFISK LÄSNING (läsa högt)
Känner igen många ord och "ser" ordet utan att behöva ljuda varje bokstav.
MINNE/FÖRSTÅELSE (läsa högt)
FÖRSTÅELSE (hitta direkt i texten)
Förstå information som står tydligt uttalat i texten.
FÖRSTÅELSE (läsa mellan raderna)
Förstå sammanhang genom att lägga ihop olika "ledtrådar" i texten.
Sammanfattande bedömning AVKODNING
Sammanfattande bedömning LÄSFÖRSTÅELSE
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: