Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Pubertet och hälsa, åk. 6

Skapad 2020-10-23 14:15 i Noltorpsskolan 4-6 Alingsås
Grundskola 6 Biologi

Förmågor

Behöver stöd för att uppnå grundläggande kunskaper
E
C
A
Samtala och diskutera
(Visas främst i diskussioner i helklass som rör sexualitet, könsroller och jämställdhet, etik och moral.)
Kan samtala och diskutera genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt
Kan samtala och diskutera genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt
Kan samtala och diskutera genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem
Resonera
(Visas i diskussioner och i skriftliga uppgifter som handlar om sexualitet, könsroller, jämställdhet, etik och moral.)
Kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang.
Kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang.
Kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang
Biologiska begrepp
(Visas i diskussioner, i inlämningsuppgift och i prov)
Kan till viss del använda sig av och förklara begrepp som hör till området.
Kan relativt bra använda sig av och förklara begrepp som hör till området.
Har god förmåga att använda sig av och förklara begrepp som hör till området.
Källkritik
Reflektion kring budskap, avsändare och syfte.
Kan delvis reflektera kring budskap, avsändare och syfte.
Kan på ett relativt utvecklat sätt reflektera kring budskap, avsändare och syfte.
Kan på ett välutvecklat sätt reflektera kring budskap, avsändare och syfte.

Faktakunskap

Behöver stöd för att uppnå grundläggande kunskaper
E
C
A
Puberteten
Kunskap om vad som händer med flickans och pojkens kropp under puberteten
Har grundläggande kunskaper om vad som händer med flickans och pojkens kropp under puberteten. Kan nämna några saker som och svara på somliga frågor om vad som händer i flickans resp. pojkens kropp under puberteten.
Har goda kunskaper om vad som händer med flickans och pojkens kropp under puberteten. Kan nämna flera saker som och svara på många frågor om vad som händer i flickans resp. pojkens kropp under puberteten.
Har mycket goda kunskaper om vad som händer med flickans och pojkens kropp under puberteten. Kan nämna de flesta saker som och svara på de flesta frågor om vad som händer i flickans resp. pojkens kropp under puberteten.
Underlivsanatomi
Kunskap om hur kvinnans och mannens könsorgan ser ut
Har grundläggande kunskaper om hur kvinnans och mannens könsorgan ser ut. Kan sätta ut några delar av det kvinnliga resp. det manliga könsorganet och kan svara på somliga frågor som rör detta.
Har goda kunskaper om hur kvinnans och mannens könsorgan ser ut. Kan sätta ut många delar av det kvinnliga resp. det manliga könsorganet och kan svara på flera frågor som rör detta.
Har mycket goda kunskaper om hur kvinnans och mannens könsorgan ser ut. Kan sätta ut de flesta/alla delar av det kvinnliga resp. det manliga könsorganet och kan svara på de flesta frågor som rör detta.
Fortplantning, fosterutveckling och förlossning
Har grundläggande kunskaper om fortplantning. (Befruktning, fosterutveckling och förlossning.)
Har goda kunskaper om fortplantning. (Befruktning, fosterutveckling och förlossning.)
Har mycket goda kunskaper om fortplantning.(Befruktning, fosterutveckling och förlossning.)
Sexuella läggningar
Bisexualitet, homosexualitet, heterosexualitet och asexualitet
Har grundläggande kunskap om sexuella läggningar. Kan nämna minst en sexuell läggning och definiera den.
Har goda kunskaper om genus. Har goda kunskaper om sexuella läggningar. Kan nämna minst 2 sexuella läggningar och kan definiera dem.
Har mycket goda kunskaper om sexuella läggningar. Kan nämna samtliga fyra sexuella läggningar och kan definiera dem.
Kropp och hälsa
Hur den psykiska och fysiska hälsan påverkas av sömn, kost, motion, sociala relationer och beroendeframkallande medel. Några vanliga sjukdomar och hur de kan förebyggas och behandlas.
Har grundläggande kunskaper om hur den psykiska och fysiska hälsan påverkas av sömn, kost, motion, sociala relationer och beroendeframkallande medel. Några vanliga sjukdomar och hur de kan förebyggas och behandlas.
Har goda kunskaper om hur den psykiska och fysiska hälsan påverkas av sömn, kost, motion, sociala relationer och beroendeframkallande medel. Några vanliga sjukdomar och hur de kan förebyggas och behandlas.
Har mycket goda kunskaper om hur den psykiska och fysiska hälsan påverkas av sömn, kost, motion, sociala relationer och beroendeframkallande medel. Några vanliga sjukdomar och hur de kan förebyggas och behandlas.
Biologin och världsbilden
Några historiska och nutida upptäckter inom biologiområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på naturen.
Har grundläggande kunskaper om några historiska och nutida upptäckter inom biologiområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på naturen.
Har goda kunskaper om några historiska och nutida upptäckter inom biologiområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på naturen.
Har mycket goda kunskaper om några historiska och nutida upptäckter inom biologiområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på naturen.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: