Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

En fågelholk - inspirerad av arkitektur TX/TM

Skapad 2020-10-23 19:51 i Nosabyskolan Kristianstad
Slöjd åk 7 Inlärningskriterier och formativ bedömning
Grundskola 7 Slöjd

En fågelholk - inspirerad av arkitektur TX/TM

En fågelholk - inspirerad av arkitektur TX/TM

 • Sl  7-9   Metall, textil och trä, deras kombinationsmöjligheter med varandra och med andra material, till exempel nyproducerade och återanvända material. Hur material kan kombineras med digital teknik.
 • Sl  7-9   Handverktyg, redskap och maskiner hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
 • Sl  7-9   Två- och tredimensionella skisser, modeller, mönster och arbetsbeskrivningar, såväl med som utan digitala verktyg. Hur de kan läsas, följas och kopplas till matematiska beräkningar.
 • Sl  7-9   Arbetsmiljö och ergonomi, till exempel ljudnivå och arbetsställningar.
 • Sl  7-9   Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning och värdering och hur delarna i arbetsprocessen samverkar och påverkar resultatet.
 • Sl  7-9   Undersökande av olika materials form, funktion och konstruktionsmöjligheter.
 • Sl  7-9   Dokumentation i ord och bild av arbetsprocessen och resultatet, såväl med som utan digitala verktyg.
 • Sl  7-9   Arkitektur, konst och design som inspirationskällor och förebilder vid bearbetning av egna idéer.
 • Sl  7-9   Egen formgivning med hjälp av olika material, färger och former.
 • Sl  7-9   Slöjd och hantverk i Sverige och andra länder som uttryck för etnisk och kulturell identitet.
 • Sl  7-9   Design, konsthantverk, hemslöjd och andra slöjdformer i det offentliga rummet.
 • Sl  7-9   Olika material och hur de produceras utifrån ett hållbarhetsperspektiv.
Nivå 1
LÄGSTA NIVÅ
Nivå 2
MITTEN NIVÅ
Nivå 3
HÖGSTA NIVÅ
Slöjdföremål...
Del av kunskapskrav: 1A (Mål 1)
 • Sl  E 9
 • Sl  C 9
 • Sl  A 9
Överför byggnaden, som du skissat och byggt en modell av, till en tredimensionell fågelholk i mjuka eller hårda material.
Gör en detaljrik fågelholk med yta eller struktur som framhäver den arkitektoniska stilens färger, former och material.
Gör en fågelholk med olika delar som är beroende av varandra och sammanfogningar med noggrann passform
Slöjdföremål...
Del av kunskapskrav: 1B (Mål 1)
 • Sl  E 9
 • Sl  C 9
 • Sl  A 9
Välj material och tekniker utifrån din design på fågelholken, både i hårda och mjuka material, och berätta hur du tänker använda dessa.
Välj material och tekniker som är anpassade till fågelholkens form och samtidigt ger en hållbar konstruktion.
Använd material och tekniker som ger tydliga avgränsningar eller mjuka övergångar.
Slöjdföremål...
Del av kunskapskrav: 1C (Mål 1)
 • Sl  E 9
 • Sl  C 9
 • Sl  A 9
Gör 1 st färglagd skiss med uppskattade måttangivelser, som visar din idé hämtad från din valda stil på temat ’’fågelholk - inspirerad av arkitektur’’.
Gör minst 2 st noggranna skisser där de olika idéerna och de arkitektoniska kännetecknena tydligt visas hur de ska användas t.ex. en guldfärgad kupol av metall.
Gör en skalenlig ritning i minst 2 st olika vyer med måttangivelser på olika delar som går att arbeta efter.
Använda redskap...
Del av kunskapskrav: 1D (Mål 1)
 • Sl  E 9
 • Sl  C 9
 • Sl  A 9
Öva med dina valda verktyg, redskap och maskiner utifrån fågelholksmodellen och planerade tekniker
Fortsätt att öva med dina valda verktyg, redskap och maskiner tills dina händer blir säkrare på att använda dem.
Använd dina valda verktyg, redskap och maskiner på ett säkert sätt och skapa en fågelholk av hög kvalitet med hjälp av din modell och dina erfarenheter.
Tillvägagångssätt...
Del av kunskapskrav: 2A (Mål 2)
 • Sl  E 9
 • Sl  C 9
 • Sl  A 9
Berätta om de material du använt, är ett bra alternativ utifrån fågelholken och dina valda tekniker, kvalitet (funktion) och miljösynpunkt.
Motivera hur du använt dina material utifrån minst 2 st kvalitets- och miljöaspekter.
Motivera utförligt hur du har använt olika material och tekniker för att tänka resurssnålt och samtidigt ge slutprodukten en hög kvalitet.
Inspirationsmaterial...
Del av kunskapskrav: 2B (Mål 2)
 • Sl  E 9
 • Sl  C 9
 • Sl  A 9
Välj bland exempel- bilderna som visar olika byggnader, i presentationen av uppgiften, och använd dem till din ‘‘bildsamling’’.
Välj ut bilder med kopplingar till den arkitektoniska stilen i böckerna som finns framtagna till uppgiften.
Välj 1 st eller fler bilder med kopplingar till den arkitektoniska stilen från egna källor som du hänvisar till.
Kombinera…
Del av kunskapskrav: 2C (Mål 2)
 • Sl  E 9
 • Sl  C 9
 • Sl  A 9
Pröva att bygga en modell- mall av din planerade fågelholk, utifrån lärarens exempel på olika former, i wellpapp med mattkniv, skärmatta och metallgem
Ompröva genom att jämföra och välja tillvägagångssätt på modellbygget och anpassa till dina olika planerade materialförslag.
Ompröva genom att systematiskt jämföra och välja tillvägagångssätt under hela arbetsprocessen så att fågelholkens olika delar och former passar tillsammans.
Arbetsprocessen…
Del av kunskapskrav: 2D (Mål 2)
 • Sl  E 9
 • Sl  C 9
 • Sl  A 9
Fråga läraren steg för steg hur du tar dig vidare i uppgiften om du är osäker på vad du ska göra.
Föreslå själv lämpliga möjligheter att komma vidare i uppgiften och få hjälp av läraren att välja ut ett bra tillvägagångssätt
Välj självständigt lämpliga tillvägagångssätt som tar dig vidare i uppgiften.
Ge omdömen…
Del av kunskapskrav: 3A (Mål 3)
 • Sl  E 9
 • Sl  C 9
 • Sl  A 9
Dokumentera arbetsprocessen genom att fotografera och beskriva händelseförloppet.
Beskriv händelseförloppet mer utförligt och sakligt tillsammans med tillhörande tydliga bilder som t.ex. är inzoomade och beskurna.
Beskriv händelseförloppet i flera led - både när det går mindre bra och när det går fantastiskt bra.
Ge omdömen...
Del av kunskapskrav: 3B (Mål 3)
 • Sl  E 9
 • Sl  C 9
 • Sl  A 9
Lär dig innebörden av orden: arkitekt, arkitekturstil, modell, vikkant, mattkniv, skärmatta och stålskala
Använd aktuella slöjdord i beskrivningen av händelseförloppet och sätt in dem i rätt sammanhang.
Använd även andra slöjdord, som du lärt dig tidigare, i beskrivningen av händelseförloppet.
Tolka...
Del av kunskapskrav: 4A (Mål 4)
 • Sl  E 9
 • Sl  C 9
 • Sl  A 9
För ett resonemang hur din fågelholks färger, former och material kan kopplas till din valda arkitektoniska stil.
Resonera mer utförligt om stilen genom att jämföra byggnader med varandra och visa tillhörande tydliga bilder som t.ex. är inzoomade och beskurna.
Resonera både utifrån stilens speciella detaljer och helhet.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: