Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Teknik datorns historia

Skapad 2020-10-24 10:40 i Observatorielundens skola Stockholm Grundskolor
Grundskola 7 – 9 Teknik

Kunskapskrav Teknik Lgr11

Förmåga att identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion samt använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer

Ännu ej uppnåt kunskapskravet
E
C
A
Förtydligande
Tekniska lösningar
Eleven kan undersöka olika tekniska lösningar i vardagen och med viss användning av ämnesspecifika begrepp beskriva hur enkelt identifierbara delar samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion.
Eleven kan undersöka olika tekniska lösningar i vardagen och med relativt god användning av ämnesspecifika begrepp beskriva hur ingående delar samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion.
Eleven kan undersöka olika tekniska lösningar i vardagen och med god användning av ämnesspecifika begrepp beskriva hur ingående delar samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion och visar då på andra liknande lösningar
Kunna förklara med rätt begrepp hur olika delar fungerar ihop och hur det hänger ihop. Även förklara och dra paralleller till andra liknande lösningar.

Förmåga att analysera drivkrafter bakom teknikutveckling och hur tekniken har förändrats över tid. Förmåga att värdera konsekvenser av olika teknikval för individ, samhälle och miljö.

Ännu ej uppnåt kunskapskravet
E
C
A
Förtydligande
Teknikutveckling & drivkrafter
Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang kring hur några föremål och tekniska system i samhället förändras över tid och visar då på drivkrafter för teknikutvecklingen
Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang kring hur några föremål och tekniska system i samhället förändras över tid och visar då på drivkrafter för teknikutvecklingen
Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang kring hur några föremål och tekniska system i samhället förändras över tid och visar då på drivkrafter för teknikutvecklingen
Hur och varför har exempelvis broar, hus, eller datorer förändrats över tid? Hur såg de första ut och vad har lett till dess utformning idag?
Konsekvenser
Dessutom kan eleven föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om hur olika val av tekniska lösningar kan få olika konsekvenser för individ, samhälle och miljö.
Dessutom kan eleven föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om hur olika val av tekniska lösningar kan få olika konsekvenser för individ, samhälle och miljö.
Dessutom kan eleven föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om hur olika val av tekniska lösningar kan få olika konsekvenser för individ, samhälle och miljö.
Hur påverkar olika tekniska produkter oss människor? Mig som individ, hela samhället och miljön.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: