Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Gracias 8 Kap 1 - 4 Bedömningsmatris HT20

Skapad 2020-10-24 10:48 i Läroverket Hudiksvall
Bedömningsmatris för arbete med boken Gracias 7 kap 1-4. Här sammanfattas de kunskaper du har visat genom prov, läxförhör, muntligt deltagande på lektionerna och arbete med uppgifter i boken och via våra digitala verktyg.
Grundskola 8

JAG...

Nivå 1
Jag behöver träna mer för att nå kunskapskraven för betyget E.
Nivå 2
Jag är på god väg att nå kunskapskraven för betyget E.
Nivå 3
Jag är på god väg att nå kunskapskraven för betyget C.
Nivå 4
Jag är på god väg att nå kunskapskraven för betyget A.
SKRIVER...
(meningar/korta texter/dialoger där du berättar om dig själv (vad du heter, bor, etc.), dina vardags- och fritidsaktiviteter, beskriva andra personers utseende/personlighet, saker du måste göra, saker du kommer att göra i framtiden).
 • M2  E 9
 • M2  E 9
 • M2  C 9
 • M2  C 9
väldigt få ord och kan fortfarande inte berätta något om mig själv eller andra.
med enstaka ord och fraser för att berätta något om mig själv och andra på ett begripligt sätt. Jag kan använda någon turistfras.
med några ord och fraser och formulerar mig enkelt och begripligt för att berätta några enstaka saker om mig själv och andra. Jag kan använda några turistfraser.
med ord och fraser och formulerar mig enkelt och relativt tydligt för att berätta mer detaljerat om mig själv och andra. Jag kan använda flera turistfraser.
TALAR...
(meningar/korta texter/dialoger där du berättar om dig själv (vad du heter, bor, etc.), dina vardags- och fritidsaktiviteter, beskriva andra personers utseende/personlighet, saker du måste göra, saker du kommer att göra i framtiden).
 • M2  E 9
 • M2  E 9
 • M2  C 9
 • M2  C 9
väldigt få ord och kan fortfarande inte berätta något om mig själv eller andra.
med enstaka ord och fraser för att berätta något om mig själv och andra på ett begripligt sätt. Jag kan använda någon turistfras
med några ord och fraser och formulerar mig enkelt och begripligt för att berätta några enstaka saker om mig själv och andra. Jag kan använda några turistfraser.
med ord och fraser och formulerar mig enkelt och relativt tydligt för att berätta mer detaljerat om mig själv och andra. Jag kan använda flera turistfraser.
SAMTALAR...
(använder turistfraser, frågeord, uttryck som visar att man hänger med i samtalet).
 • M2  E 9
 • M2  E 9
 • M2  E 9
 • M2  C 9
 • M2  C 9
 • M2  C 9
och uttrycker mig med lösryckta ord och kan inte interagera med andra.
och visar att jag delvis kan interagera med andra genom att t.ex. ställa och svara på någon fråga.
och visar att jag kan interagera med andra genom att t.ex. ställa och svara på några enstaka frågor eller följdfrågor.
och visar att jag kan interagera med andra på ett mer detaljerat sätt genom att t.ex. ställa och svara på frågor och följdfrågor samt att aktivt delta i samtalet.
HÖR...
 • M2  E 9
 • M2  E 9
 • M2  E 9
 • M2  C 9
 • M2  C 9
 • M2  C 9
men visar att jag inte förstår det jag hör och behöver träna mer.
och visar att jag förstår det mest väsentliga av innehållet.
och visar att jag förstår det huvudsakliga innehållet och uppfattar tydliga detaljer.
och visar att jag förstår helheten och uppfattar väsentliga detaljer.
LÄSER...
 • M2  E 9
 • M2  E 9
 • M2  E 9
 • M2  C 9
 • M2  C 9
 • M2  C 9
men visar att jag inte förstår det jag läser och behöver träna mer.
och visar att jag förstår det mest väsentliga av innehållet.
och visar att jag förstår det huvudsakliga innehållet och uppfattar tydliga detaljer.
och visar att jag förstår helheten och uppfattar väsentliga detaljer.
HAR ETT ORDFÖRRÅD SOM ÄR...
(räkneord 1-100, namn på några europeiska länder, några vardags- och fritidsaktiviteter, några adjektiv för att beskriva en persons utseende /personlighet, kläder, veckodagarna, väderuttryck, frågeord, några frekvensord t.ex. alltid/aldrig, ibland, etc.).
 • M2  E 9
 • M2  E 9
 • M2  E 9
 • M2  E 9
 • M2  C 9
 • M2  C 9
 • M2  C 9
 • M2  C 9
väldigt begränsat (jag kan väldigt få eller inga ord alls ur kap 1-4) (mindre än 30%).
delvis grundläggande (jag kan några ord ur kapitlen 1-4). (ca 30-50%)
grundläggande (jag kan flera ord ur kapitlen 1-4). (ca 50-70%)
grundläggande (jag kan de flesta ord ur kapitlen 1-4). (ca 70% eller mer)
VISAR ATT...
(un/una, singular/plural, böja adjektiv (maskulint/feminint), böja några regelbundna AR- och ER-verb, böja verben hablar, comer, tener, ir och ser och kunna placera rätt böjning i meningar, kunna använda formen "tener + que"=måste samt "ir a + infinitiv" för att prata om framtiden).
 • M2  E 9
 • M2  C 9
jag inte kan använda grammatiska strukturer ur kapitlen 1-4.
jag delvis kan använda några grammatiska strukturer ur kapitlen 1-4. Jag visar att jag kan använda un/una och kan skriva substantiv och adjektiv i plural (flertal) med viss säkerhet. Jag visar att jag delvis kan böja några få verb i jag-, du- och han/hon-form.
jag kan använda några grammatiska strukturer ur kapitlen 1-4 med viss säkerhet. Jag visar att jag kan använda un/una och kan skriva substantiv och adjektiv i plural (flertal) med säkerhet. Jag visar att jag kan böja några verb i jag-, du- och han/hon-form med säkerhet och i vi-, ni- och de-form med viss säkerhet.
jag kan använda de flesta grammatiska strukturer ur kapitlen 1-4 med viss säkerhet. Jag visar att jag kan använda un/una och kan skriva substantiv och adjektiv i plural (flertal) med säkerhet. Jag visar att jag kan böja de flesta av verben i alla sex böjningsformerna (jag, du, han/hon, vi, ni, de) med viss säkerhet.
VISAR ATT...
(berätta lite om Barcelona och Katalonien, hitta regionen/staden på kartan, sevärdheter i regionen, kända konstnärer/personligheter från regionen)
 • M2  E 9
 • M2  E 9
 • M2  C 9
 • M2  C 9
jag inte har några kunskaper om Barcelona och Katalonien.
jag har lite kunskaper om Barcelona och Katalonien. Jag vet var staden och regionen ligger, kan berätta lite om några få sevärdheter och konstnärer som kommer därifrån. Utifrån de kunskaper jag har om Barcelona och Katalonien visar jag att jag kan göra enkla jämförelser med mina egna erfarenheter och kunskaper.
jag har lite kunskaper om Barcelona och Katalonien. Jag vet var staden och regionen ligger, kan berätta lite om några få sevärdheter och konstnärer som kommer därifrån. Utifrån de kunskaper jag har om Barcelona och Katalonien visar jag att jag kan göra enkla jämförelser med mina egna erfarenheter och kunskaper.
jag har mycket kunskaper om Barcelona och Katalonien. Jag vet var staden och regionen ligger och kan berätta mycket om kända sevärdheter och konstnärer som kommer därifrån. Utifrån de kunskaper jag har om Barcelona och Katalonien visar jag att jag kan göra enkla jämförelser med mina egna erfarenheter och kunskaper.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: