Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Reportage och källvärdering

Skapad 2020-10-24 13:05 i Centralskolan Falköping
En matris för text genren reportage
Grundskola 7 – 9 Svenska Svenska som andraspråk

Tidningens texter: Reportage och källvärdering.

Reportaget

Når i nuläget inte målen
E
C
A
Koppling till genre: reportage
Texten behöver viss bearbetning för att fungera. Texten innehåller något genretypiska drag, men detta kan utvecklas.
Texten fungerar i sitt nuvarande skick. Texten innehåller flera genretypiska drag, som utvecklats något.
Texten fungerar mycket väl som ett reportage. Texten innehåller flera genretypiska drag som utvecklas väl.
Innehåll
Dina tankar och åsikter framgår. Reportaget innehåller enkla gestaltande beskrivningar t ex av personer och miljöer. Ämnet för reportaget behandlas på ett enkelt sätt t.ex. genom att återberätta
Dina tankar och åsikter framgår tydligt. Reportaget innehåller utvecklade gestaltande beskrivningar t ex av personer, miljöer och sinnesintryck. Ämnet för reportaget behandlas på ett utvecklat sätt t.ex. genom att växla mellan fakta, beskrivning, intervjuer och genom att resonera utifrån passande exempel som utvidgar och fördjupar ditt ämne.
Dina tankar och åsikter framgår tydligt. Reportaget innehåller välutvecklade gestaltande beskrivningar t ex av personer, miljöer och sinnesintryck. Ämnet för reportaget behandlas på ett välutvecklat och nyanserat sätt t.ex. genom att växla mellan fakta, beskrivning, intervjuer och genom att resonera nyanserat samt ta in flera perspektiv.
Struktur
Texten är i huvudsak sammanhängande och begriplig. Strukturen är enkel men fungerar ganska väl. Textbindningen är enkel.
Texten är sammanhängande och det finns en tydlig struktur som är lätt att följa då fakta, beskrivning och intervjuer hänger ihop. Textens struktur passar ett reportage t ex med rubrik, ingress och brödtext. Textbindningen är utvecklad.
Texten är sammanhängande, välstrukturerad och lätt att följa då fakta, beskrivning och intervjuer hänger väl ihop. Textens struktur passar mycket väl ett reportage (tex genom konsekvent genomförd styckesindelning och effektiv rubrik, ingress och brödtext). Textbindningen är välutvecklad.
Språk och stil
Ordvalet är enkelt. Meningsbyggnaden är till stor del korrekt. Tempusbruket stör inte förståelsen av texten.
Ordvalet är varierat och passar till ett reportage (tex några lekfulla sätt att beskriva och uttrycka det du ser och upplever). Meningsbyggnaden är varierad och fungerar relativt väl( t ex genom att du använder både långa och korta meningar, använder bisatser och inleder meningar på olika sätt. Tempus används på ett riktigt sätt i större delen av texten.
Ordvalet och språket är varierat, träffsäkert och lyfter texten. Språket passar ett reportage väl. (t ex med flera lekfulla. sätt att beskriva och uttrycka det du ser och upplever). Meningsbyggnaden är varierad och väl fungerande (t ex genom att du använder både långa och korta meningar, använder bisatser och inleder meningar på olika sätt. Tempus används korrekt.
Skrivregler
Du följer till stor del skriftspråkets normer för skiljetecken och stavning.
Du följer relativt väl skriftspråkets normer för skiljetecken och stavning.
Du följer väl skriftspråkets normer för skiljetecken och stavning.
Helhetsbedömning av reportaget
Innehåll och form i din text fungerar i huvudsak som ett reportage för en läsare i den situation där den är tänkt att användas.
Innehåll och form i din text fungerar relativt väl som ett reportage för en läsare i den situation där den är tänkt att användas.
Innehåll och form i din text fungerar relativt väl som ett reportage för en läsare i den situation där den är tänkt att användas.

Ge feedback och bearbeta ditt reportage

Når i nuläget inte målen
E
C
A
Ge respons
Du kan ge enkla omdömen om andras texter.
Du kan ge utvecklade omdömen om andras texter.
Du kan ge välutvecklade och nyanserade omdömen om andras texter.
Bearbeta
Om du har fått respons på din text kan du bearbeta och förbättra den på ett i huvudsak fungerande sätt.
Om du har fått respons på din text kan du bearbeta och förbättra den på ett relativt väl fungerande sätt.
Om du har fått respons på din text kan du bearbeta och förbättra den på ett välfungerande sätt.

Källvärderingen

Når i nuläget inte målen
E
C
A
Söka, välja ut och sammanställa
Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor och för då enkla och till viss del underbyggda resonemang om informationens trovärdighet och relevans.
Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett relativt varierat urval av källor och för då till utvecklade och relativt underbyggda resonemang om informationens trovärdighet och relevans .
Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett varierat urval av källor och för då till välutvecklade och väl underbyggda resonemang om informationens trovärdighet och relevans.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: