Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

The book about me + diskussion

Skapad 2020-10-24 16:26 i Centralskolan Falköping
Grundskola 7 – 9 Engelska

Matris för skriva text och bearbeta text, samt diskussion i mindre grupper

Diskussion

Når i nuläget inte målen
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Deltagande, engagemang
Du deltar i diskussionen och framför enkelt några åsikter.
Du deltar aktivt i diskussionen och försöker föra samtalet framåt genom att t.ex. ställa frågor till de övriga i gruppen. Du framför och motiverar flera olika åsikter. Du utvecklar de andra deltagarnas tankar och åsikter till viss del.
Du deltar mycket aktivt och är drivande i diskussionen. Du ställer frågor till de andra deltagarna. Du framför och motiverar flera olika åsikter på ett välgrundat sätt. Du utvecklar de andra deltagarnas tankar och åsikter, på ett sätt som fördjupar och för samtalet framåt. Du interagerar aktivt med de övriga i gruppen.
Flyt
Du får oftast fram ditt budskap, men stakar dig ibland. Du kan i viss mån använda strategier t.ex. omformuleringar för ditt budskap ska gå fram.
Du får fram ditt budskap och kan använda strategier t.ex. omformuleringar för ditt budskap ska gå fram.
Du får fram ditt budskap tydligt, men kan även använda olika strategier t.ex. omformuleringar och synonymer för ditt budskap ska gå fram.
Ordval
Du hittar oftast rätt ord och kan oftast förklarar så att de som lyssnar kan förstå. Du visar ett grundläggandeordförråd, som fungerar för att framföra dina åsikter och delta i diskussionen.
Du hittar rätt ord kan förklara så att de som lyssnar kan förstå. Du visar ett relativt varierat och utvecklat ordförråd.
Du hittar rätt ord kan förklara så att de som lyssnar kan förstå. Du visar ett stort ordförråd genom att t. ex. använda synonymer och förklaringar för att underlätta förståelsen.
Grammatik
Ditt budskap går fram, men det finns en del grammatiska misstag.
Ditt budskap går fram och det finns få grammatiska misstag.
Ditt budskap går fram tydligt och det finns endast enstaka grammatiska misstag.
Uttal och intonation
Du uttalar de flesta ord korrekt och tydligt. Du har för det mesta engelsk intonation, men ibland påverkas ditt uttal av ditt modersmål.
Du uttalar i princip alla ord korrekt och tydligt. Du har till stor del engelsk intonation.
Du uttalar alla, förutom enstaka ord, rätt och tydligt. Du har en till stor del eller hela tiden en tydlig engelsk intonation.

The book about me

Når i nuläget inte målen
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Struktur och styckesindelning
Texten har viss struktur och det finns (försök till) styckesindelning.
Texten har en relativt klar och väl fungerande struktur med inledning och avslutning, samt styckesindelning.
Texten har klar och väl fungerande struktur med inledning och avslutning samt styckesindelning.
Innehåll
Innehållet är ganska kortfattat, men kan ändå bli intresseväckande, personligt och delvis utvecklat.
Innehållet är informativt, intressant och har ett brett perspektiv. Du förklarar och berättar om dig själv.
Texten är mycket innehållsrik och intressant, samt har ett brett perspektiv. Du beskriver, förklarar, fördjupar.
Meningsbyggnad
Meningsbyggnaden är till viss del korrekt men enkel.
Meningsbyggnaden är till stor del korrekt och har en strävan efter variation.
Meningsbyggnaden är korrekt och varierad.
Grammatik
Texten har vissa brister i tillämpningen av grammatiska regler. Vilket kan störa läsningen till viss del.
Texten har en del eller få grammatiska fel, som inte stör läsningen.
Texten har få eller inga grammatiska fel.
Vokabulär -ordförråd
Använder ett relativt enkelt ordförråd, och det finns försök till variation.
Använder ett relativt varierat ordförråd som passar uppgiften.
Använder ett utvecklat och varierat ordförråd som passar uppgiften.
Stavning
Stavningen i texten är relativt korrekt, men felar ändå på sådant sätt att det ibland stör förståelsen.
Texten innehåller få eller en del fel som inte stör förståelsen.
Texten har inga eller enstaka stavningsfel.

Skriftlig interaktion

Når i nuläget inte målen
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Läsartilltal
Det finns ett enkelt läsartilltal, som till stor del består utav frågor till läsaren.
Det finns ett läsartilltal som till viss del är varierat och består utav både frågor och fraser.
Det finns ett läsartilltal som är varierat och väl fungerande. Du använder en bra blandning utav frågor och olika fraser.

Bearbeta och förbättra egen textproduktion

Når i nuläget inte målen
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Bearbeta
För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enkla förbättringar av egna framställningar.
För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och till stor del göra välgrundade förbättringar av egna framställningar.
För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra välgrundade förbättringar av egna framställningar, som leder till en högre kvalité.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: