Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Elevmatris energikällor

Skapad 2020-10-24 16:31 i Bohusskolan Ale
Kunskapskraven från Lgr 11 i matrisform.
Grundskola 7 – 9 Fysik
Når ännu ej målen
E
C
A
Samtala och diskutera
Du har ännu ej visat att du kan prata om och diskutera frågor som handlar om fysik och då skilja fakta från åsikter, formulerar ställningstaganden med motiveringar och beskriva konsekvenser.
Du kan prata om och diskutera frågor som handlar om fysik och skilja fakta från åsikter, formulera ställningstaganden med **enkla** motiveringar och beskriva konsekvenser.
Du kan prata om och diskutera frågor som handlar om fysik och skilja fakta från åsikter, formulera ställningstaganden med **utvecklade** motiveringar och beskriva konsekvenser.
Du kan prata om och diskutera frågor som handlar om fysik och skilja fakta från åsikter, formulera ställningstaganden med **välutvecklade** motiveringar och beskriva konsekvenser.
Frågor, åsikter och argument
I diskussioner ställer du ännu inte frågor, framför och bemöter åsikter och argument på ett sätt som för diskussionerna framåt.
I diskussioner ställer du frågor, framför och bemöter åsikter och argument på ett sätt som **till viss del för diskussionerna framåt**.
I diskussioner ställer du frågor, framför och bemöter åsikter och argument på ett sätt som **för diskussionerna framåt**.
I diskussioner ställer du frågor, framför och bemöter åsikter och argument på ett sätt som **för diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem**.
Använda information & anpassa framställning
Du har ännu inte visat att du kan använda naturvetenskaplig information på ett fungerande sätt i diskussioner, texter och andra framställningar med anpassning till syfte och målgrupp.
Du har visat att du kan använda naturvetenskaplig information på ett **i huvudsak** fungerande sätt i diskussioner, **enkla** texter och andra framställningar med **viss** anpassning till syfte och målgrupp.
Du har visat att du kan använda naturvetenskaplig information på ett **relativt väl** fungerande sätt i diskussioner, **utvecklade** texter och andra framställningar med **relativt god** anpassning till syfte och målgrupp.
Du har visat att du kan använda naturvetenskaplig information på ett **väl** fungerande sätt i diskussioner, **välutvecklade** texter och andra framställningar med **god** anpassning till syfte och målgrupp.
Fysikaliska begrepp, modeller och teorier.
Du har ännu ej visat tillräckliga kunskaper om det aktuella fysikaliska sammanhanget.
Du har visat **grundläggande** kunskaper om det aktuella arbetsområdet och visat det genom att **ge exempel på och beskriva** det med **viss** användning av fysikens begrepp, modeller och teorier.
Du har visat **goda** kunskaper om det aktuella arbetsområdet och visat det genom att **förklara och visa på samband inom** det med **relativt god** användning av fysikens begrepp, modeller och teorier.
Du har visat **mycket goda** kunskaper om det aktuella arbetsområdet och visat det genom att **förklara, visa på samband inom och något generellt drag** i området med **god** användning av fysikens begrepp, modeller och teorier.
Fysikaliska samband i vardagsliv & samhälle
Du har ännu inte visat att du kan föra resonemang där företeelser i vardagslivet och samhället kopplas i hop med fysik och visat på fysikaliska samband.
Du har visat att du kan föra **enkla och till viss del** underbyggda resonemang där företeelser i vardagslivet och samhället kopplas i hop med fysik och visat på *enkelt identifierbara** fysikaliska samband.
Du har visat att du kan föra **utvecklade och relativt väl** underbyggda resonemang där företeelser i vardagslivet och samhället kopplas i hop med fysik och visat på **förhållandevis komplexa** fysikaliska samband
Du har visat att du kan föra **välutvecklade och väl** underbyggda resonemang där företeelser i vardagslivet och samhället kopplas i hop med fysik och visat på **komplexa** fysikaliska samband.
Påverkan på miljö & hållbar utveckling
Du har ännu inte visat att du kan föra resonemang kring hur människan och teknik påverkar miljön och ge exempel på åtgärder som kan leda till en hållbar utveckling.
Du har visat att du kan föra**enkla och till viss del** underbyggda resonemang kring hur människan och teknik påverkar miljön och **visar på några åtgärder** som kan leda till en hållbar utveckling.
Du har visat att du kan föra **utvecklade och relativt väl** underbyggda resonemang kring hur människa och teknik påverkar miljön och **visar på fördelar och begränsningar hos några åtgärder** som kan bidra till en hållbar utveckling.
Du har visat att du kan föra **välutvecklade och väl** underbyggda resonemang kring hur människa och teknik påverkar miljön och **visar ur olika perspektiv på fördelar och begränsningar hos några åtgärder** som kan bidra till en hållbar utveckling.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: