Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Skriva en fabel

Skapad 2020-10-24 19:21 i Olandsskolan Östhammar
Kunna känna till hur en fabel är uppbyggd och kunna skriva en egen fabel.
Grundskola 4 Svenska Svenska som andraspråk
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Skriva texter
Du skriver olika slags texter där strukturen visar vilken sorts text det är.
  • Sv  E 6
Jag har med en inledning och en händelse i min fabel.
Jag har med en inledning och en eller flera händelser, samt ett problem i min fabel. Min fabel har en rubrik som stämmer med innehållet.
Jag har med en inledning och flera händelser, samt ett problem och en upplösning i min fabel. Min fabel har en rubrik som stämmer med innehållet. Min fabel har några kloka ord d.v.s. sensmoral.
Skrivregler
Du använder grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet i texten.
  • Sv  E 6
Jag har nästan alltid med punkt och stor bokstav i min fabel. Jag använder enstaka tidsord i min fabel.
Jag använder alltid stor bokstav och punkt. Jag använder talstreck. Jag använder några tidsord i min fabel.
Jag använder alltid stor bokstav och punkt. Jag använder talstreck samt kommatecken och kolon i dialoger. Jag använder flera tidsord på ett varierande sätt. Jag använder tidsformen preteritum i hela min fabel.
Berättande texter
Du skriver berättande texter som innehåller beskrivningar och handling.
  • Sv  E 6
Jag får med någon egenskap hos djuren i min fabel. Jag använder få beskrivande ord(adjektiv) om hur djuret känner sig och ser ut.
Jag får med några egenskaper hos djuren i min fabel. Jag använder några beskrivande ord(adjektiv) om hur djuret känner sig och ser ut.
Jag får med många egenskaper hos djuren i min fabel. Jag använder många beskrivande ord (adjektiv) för hur djuret känner sig och ser ut.
Omdöme och respons
Du ger omdömen om texters innehåll och bearbetar texter utifrån respons för ökad tydlighet och kvalitet.
  • Sv  E 6
Jag läser gärna en fabel som en kamrat har skrivit. Jag kontrollerar att några av momenten för hur man skriver en fabel är med.
Jag läser gärna en fabel som min kamrat har skrivit. Jag kontrollerar att de flesta av momenten för hur man skriver en fabel är med.
Jag läser gärna en fabel som min kamrat har skrivit. Jag kontrollerar att alla momenten för hur man skriver en fabel finns med. Jag föreslår förbättringar för min kompis. Jag förbättrar min text med hjälp av respons från en kompis.
Kombinerar estetiska uttryck
Du förstärker och tydliggör dina texters budskap genom att kombinera text med bild.
  • Sv  E 6
Jag ritar bilder till min text.
Jag ritar bilder till min text. Bilderna passar ihop med texten.
Jag ritar bilder till min text. Bilderna passar ihop med texten. Bilderna förstärker textens innehåll.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: