Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Awesome 7 - Checkpoint 1

Skapad 2020-10-25 16:23 i Kärlekens skola Halmstad
Bedömning av hör- och läsförståelse samt förmågan att skriva engelska (ett brev) samt ett kort test av den grammatik vi repeterat.
Grundskola 7 Engelska

Bedömning av förmågan att skriva engelska. A letter.

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Hörförståelse
Du förstår och uppfattar endast en liten del av innehållet.
Du förstår det viktigaste innehållet och uppfattar detaljer i enklare talad engelska.
Du förstår det viktigaste innehållet och uppfattar betydelsefulla detaljer i talad engelska.
Du förstår både helhet och detaljer i talad engelska i olika sammanhang.
Läsförståelse
Du förstår endast en liten del av innehållet.
Du förstår det viktigaste innehållet och uppfattar detaljer i enklare texter.
Du förstår det viktigaste innehållet och uppfattar betydelsefulla detaljer i olika slags texter.
Du förstår både helhet och detaljer i olika slags texter.
Skriva
Struktur och styckeindelning
Texten saknar brevets struktur. Innehållet blir svårförståeligt, inledning och avslutning saknas.
Texten har till viss del brevets struktur. Saknar inledning eller avslutning.
Texten har klar struktur med inledning och avslutning och har ett brevs struktur.
Texten har klar struktur för ett brev med inledning och avslutning.
Skriva
Innehåll
Förmedlar ett innehåll som är ytligt eller enformigt.
Innehållet är ganska kortfattat, men kan ändå bli intresseväckande, personligt och delvis utvecklat.
Innehållet är informativt, intressant och har ett brett perspektiv. Förklarar och ger en del exempel.
Texten är mycket innehållsrik och intressant. Beskriver, förklarar, diskuterar eller jämför.
Skriva
Meningsbyggnad
Texten visar stora brister i meningsbyggnaden. Ofta svensk ordföljd.
Meningsbyggnaden är till stor del korrekt men enkel.
Meningsbyggnaden är korrekt och har en strävan efter variation.
Meningsbyggnaden är korrekt och varierad.
Skriva
Grammatik
Texten visar stora brister i tillämpningen av grammatiska regler. Stör läsningen.
Texten har vissa brister i tillämpningen av grammatiska regler. Stör till viss del läsningen.
Texten har få grammatiska fel som inte stör läsningen.
Texten har få eller inga grammatiska fel.
Skriva
Vokabulär (ordförråd)
Använder ett enkelt och begränsat ordförråd.
Använder ett relativt enkelt ordförråd men försöker variera sig.
Använder ett varierat ordförråd, till viss del anpassat till uppgiften.
Använder ett avancerat och varierat ordförråd som passar uppgiften.
Skriva
Stavning
Stavningen i texten brister på sådant sätt att det stör förståelsen.
Stavningen i texten är relativt korrekt men felar ändå på sådant sätt att det stör förståelsen.
Texten innehåller få formella fel som inte stör förståelsen.
Texten har inga eller enstaka stavningsfel.
Grammatik
Grammatik vi repeterat och gått igenom - obestämd artikel och oregelbunden plural
Du behärskar ännu inte helt den grammatik vi gått igenom och arbetat med.
Du behärskar relativt väl den grammatik vi gått igenom och arbetat med.
Du behärskar väl den grammatik vi gått igenom och arbetat med.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: