Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Skriva berättelser

Skapad 2020-10-26 07:09 i Eiraskolan Stockholm Grundskolor
Bedömningsmatris för berättelseskrivning.
Grundskola 4 – 6 Svenska

I Lgr 11 finns det olika krav att uppnå när man skriver texter.
- begripligt innehåll - struktur - språklig variation - stavning - skiljetecken - gestaltande beskrivning - handling

På väg
1
2
3
Begripligt innehåll
  • Sv  E 6
På väg mot nivå 1.
Du kan skriva texter med ganska tydligt innehåll.
Du kan skriva texter med tydligt innehåll.
Du kan skriva texter med mycket tydligt innehåll.
Struktur
  • Sv  E 6
På väg mot nivå 1.
Det finns en början en mitt och ett slut. Du använder dig av hela meningar och delar upp texten i stycken om det passar.
Du har en tydlig inledning, ett tydligt mittparti och ett genomtänkt slut. Du varierar mina meningar. Du har en styckeindelning som är genomtänkt.
Du har en mycket tydlig inledning, ett tydligt mittparti och ett genomtänkt slut. Du varierar dina meningar. Du har en styckeindelning som är väl genomtänkt.
Språklig variation
  • Sv  E 6
På väg mot nivå 1.
Du har ett ganska variera språk. De flesta av dina meningar börjar med olika ord.
Du har ett variera språk. Du börjar dina meningar med olika ord.
Du varierar dina meningar på ett ändamålsenligt sätt.
Stavning
  • Sv  E 6
På väg mot nivå 1.
Du kan på ett ganska bra sätt använda viktiga regler för hur man skriver, stavar och använder skiljetecken.
Du kan på ett bra sätt använda viktiga regler för hur man skriver, stavar och använder skiljetecken.
Du kan på ett mycket bra sätt använda viktiga regler för hur man skriver, stavar och använder skiljetecken.
Gestaltande beskrivning
  • Sv  E 6
På väg mot nivå 1.
Jag har med enkla beskrivningar av personer och miljöer.
Jag har utvecklat mina beskrivningar av personer och miljöer, t ex allt från utseende till sinnesstämningar.
Jag har väl utvecklade målande beskrivningar av både personer och miljöer utan att överdriva. de passar bra ihop med historien i sig.
Handling
  • Sv  E 6
På väg mot nivå 1.
Du kan skriva berättande texter med enkla beskrivningar och enkel handling.
Du kan skriva berättande texter med utvecklade beskrivningar och utvecklad handling.
Du kan skriva berättande texter med välutvecklade beskrivningar och välutvecklad handling.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: